Kalevalaseuran palkinto

Kalevalaseuran palkinto, 10 000 euroa, myönnetään joka kolmas vuosi henkilölle, joka tieteellisellä tai taiteellisella toiminnallaan on tehnyt merkittävällä tavalla tunnetuksi kansanrunoutta, Kalevalaa tai kansallista kulttuuriamme.

Vuoden 2014 palkinto Senni Timoselle

FT Senni Timonen sai viidennen Kalevalaseuran palkinnon tunnustuksena ansioistaan kansanlyriikan tutkijana. Timonen on tieteellisellä työllään tehnyt tunnetuksi kansan runollista luovuutta. Palkinto luovutettiin Timoselle Kalevalaseuran seminaarissa Kalevalan päivänä 28. helmikuuta 2014.

Kuva Elina Lampela

Kuva Elina Lampela

Senni Timosen väitöskirja Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (2004) on ollut käänteentekevä tutkimus useassa merkityksessä. Siinä tutkija nosti esiin niitä otsikon pääkäsitteiden ulottuvuuksia, jotka läpäisevät aiemmin lyhytmuotoisena ja feminiinisesti ailahtelevana pidettyä runoutta.

Minä, tila, tunne kiteytti uudenlaisen näkökulman kansanlyriikan tutkimukseen nostamalla tarkastelun keskiöön eri-ikäisiä naisia yksilöinä, kuvaamalla heidän tunneskaalojaan surusta iloon ja yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen. Kaikki tämä perustui suvereeniin tutkimusaineistoon, kalevalamittaisen kansanlyriikan tuntemukseen, parhaaseen maailmassa.

Naisnäkökulma on luontevasti kulkenut läpi Senni Timosen koko tuotannon, ainakin vuodesta 1977 saakka, jolloin hän julkaisi kirjoituksen Metsän ruusu ja taivaan lintu: vastaheränneen feministin mietteitä. Folkloristisen naisnäkökulman avainteos on Timosen yhdessä Aili Nenolan kanssa toimittama kirja Louhen sanat: kirjoituksia kansanperinteen naisista (1990). Lue koko kuvaus.

Palkittuja

2014 – Tutkija Senni Timonen
Senni Timonen (s. 1944) on tieteellisellä työllään tehnyt tunnetuksi kansan runollista luovuutta.

2011 – Professori Heikki Laitinen
Heikki Laitinen (s. 1943) on hämmentävän monipuolinen toimija suomalaisen kansanmusiikin, taiteen ja kulttuurin kentällä.

2008 – Professori Michael Branch
Michael Branch (s. 1940) on useilla laajoilla tutkimuksillaan tehnyt A. J. Sjögreniä tunnetuksi.

2005 – Säveltäjä Tapio Tuomela
Tapio Tuomela (s. 1958) on kansainvälisesti tunnettu säveltäjä ja kapellimestari.

2002 – Tutkija Unelma Konkka
Unelma Konkka (1921–2011) oli parhaita itämerensuomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekijöitä venäjänkielisen lukijakunnan keskuudessa.