Antti Tanttu

Kalevalasällskapet tilldelade konstgrafikern Antti Tanttu sitt första Akseli Gallen-Kallelas hederspris den 28 februari 2006.

Antti Tanttu (f. 1963), professor i konstgrafik, är en mångsidig konstnär. Hans teknik består av att måla, filma och att skapa träsnitt och trägrafik. Träsnitt är en av de mest fascinerande formerna av grafik med en närapå tvåtusenårig historia. Konstgrafiken i Finland har sitt ursprung i Akseli Gallen-Kallelas träsnitt från 1890-talet. Antti Tanttu är i likhet med Gallen-Kallela en mästare på träsnitt och trägrafik, och hans hantverkskonst kommer till uttryck i sättet att bearbeta och trycka blocken.

I Tanttus trägrafikarbeten och i verken som kombinerar teckning och trägrafik finns en drömmarnas och de undermedvetna minnesbildernas logik. Samma fantasivärld, som strävar efter att fly vardagsverkligheten, återfinns i mytologin, runosångerna och i hällristningar. Tanttus grafikarbeten har träffande jämförts med chiffer eller efterbilder, som okonstlat och utan noggrannare detaljer avspeglar det man tidigare upplevt, förnummit och känt. Hans större verk ger uttryck åt det enskilt eller gemensamt upplevda samt den mystiska gränsen mellan det förflutna och nuet. De gåtfulla motiven och grafiktekniken väcker en mångtydig upplevelse hos åskådaren.

Tanttus verk innehåller stoff från förhistoriska teman och symbolik förknippad med det kollektivt undermedvetna, såsom båtar, djur och masker. I dem förekommer också hybrider av människor och djur som strippats på kön och identitet, moderna allegorier av ständigt undflyende välbekanta symboler. Titlarna på verken anspelar ofta på en enskild upplevelse eller känsla − rädsla, väntan, nedstämdhet eller ensamhet − känslotillstånd där människans osäkerhet betonas. Den här känslan, som överförs till verken ur konstnärens egen upplevelsevärld, är också ett kännetecken för den moderna människan. Tanttus arkaiska och veka linjer, färgvärlden och de nätverksliknande formerna ger uttryck åt det här gemensamt upplevda så som det kan framträda för oss i drömmar och minnesbilder.

Med sitt första Akseli Gallen-Kallelas hederspris vill Kalevalasällskapet uppmärksamma konstgrafiken, och i synnerhet träsnitt och trägrafik. Gallen-Kallela skapade grunden för den finsknationella träsnittskonsten, som under hela 1900-talet har varit mycket populär i Finland, och som fortfarande intresserar även unga grafiker. I Antti Tanttus verk förenas de egenskaper som krävs av en konstgrafiker: konsthantverk, förstklassig teknik, en originell bildvärld, tålamod och ihärdighet. Utmärkande för Akseli Gallen-Kallelas grafik var en sammansmältning av de stildrag och influenser han tillägnat sig på olika håll till säregna visioner. Antti Tanttu fortsätter i hans fotspår som en stark konstnär full av primitiv kraft som har vidgat konstgrafikens gränser och förnyat träsnittens uttrycksspråk.