Veikko Hirvimäki

Kalevalasällskapet tilldelade skulptör Veikko Hirvimäki Akseli Gallen-Kallelas hederspris på Kalevaladagen den 28 februari 2012.

Foto Reijo Piispanen

Foto Reijo Piispanen

Veikko Hirvimäki (f. 1941) har en över 50 år lång karriär som målare och skulptör bakom sig. Hans verk visades upp för första gången 1960. Målandet lämnade Hirvimäki 1980, och sedan dess har han blivit känd för sina många offentliga skulpturer och sina originella miniatyrskulpturer. Utgångspunkt för verken är ofta naturen, dess kretslopp och årstidernas växling. Som material har Hirvimäki i synnerhet använt sig av sten och trä. Han har gjort flera monumentala skulpturer, av vilka den mest kända är författaren Mika Waltaris minnesmärke Kungstanken, som avtäcktes 1985 framför restaurang Elite i Helsingfors. Minnesmärket väckte livlig debatt. Polemik och kritik väckte i synnerhet det att verket inte är föreställande.

Hirvimäki fortsatte med sina stora offentliga skulpturer, men tog distans från hemlandet och flyttade till Schweiz. Samtidigt började han intressera sig för miniatyrskulpturer och för trä som arbetsmaterial. Som hans mest intressanta skapelse ses miniatyrskulpturserien Minnesbilder. Den första delen av serien bestående av tio verk visades upp i Genève 1997. Till storleken är verken från några centimeter upp till 30 centimeter och är av trä, ticka, näver, koppartråd, hö, bivax, kottar eller säckväv. Verken föreställer djur och människor, men större delen ser samtidigt ut som verktyg, färdmedel, leksaker, fällor och instrument. De är som magiska föremål, talismaner. I verken skymtar också vardagliga föremål: korgar, ryggsäckar, kärnor, träbaljor, grepar, båtar, slädar och skidor. Som arbetsredskap använder Hirvimäki sig av huggjärn, håljärn, mejsel, borr och syl. Färgerna framställer han av finhackad bark.

Hirvimäki är en djupt ekologisk konstnär. Efter att ha bott utomlands så länge har han också tydligt kommit till insikt om sina finska rötter, vilket återspeglas i hans verk. Figurerna och företeelserna som förekommer i hans verk är förknippade med den finska folkliga traditionen: legender, föreställningar och sagor. I dem vaknar skogens andar och djur, tomtar och älvor till liv. Han för betraktaren in i en värld av magi, besvärjelser, shamaner samt goda och onda andar.

Veikko Hirvimäkis målningar och verk finns i ett flertal offentliga utrymmen och samlingar, som skolor, sjukhus, allaktivitets- och servicehus, simhallar, stadshus, teatrar, museer, torg, parker och öppna platser. Hirvimäki har under sin konstnärskarriär gjort allt som förväntas av en Akseli Gallen-Kallela-pristagare: han har på ett modigt sätt breddat, förnyat och ifrågasatt bildkonstens uttrycksspråk. Priset är Kalevalasällskapets tack till Hirvimäki för hans långa konstnärsbana och konst, som ofta kombinerar ekologiskhet och mytiska teman.