Heikki Laitinen

Kalevalasällskapets fjärde pris tilldelades professor Heikki Laitinen som erkänsla för hans meriter som forskare och konstnär inom finsk folkmusik. Priset överlämnades till Laitinen på Kalevalasällskapets 100-årsjubileumsseminarium i Helsingfors.

Foto Reijo Piispanen

Foto Reijo Piispanen

Heikki Laitinen är född 1943 i Raudaskylä i Ylivieska och är en förbryllande mångsidig aktör inom finsk folkmusik, konst och kultur. Han är filosofie doktor och emeritusprofessor i folkmusik vid Sibelius-Akademin, men forskar också i traditioner och musik samt är en mångsidig framförare, musiker, performanskonstnär, kompositör, diktare och pedagog. Laitinens arbete präglas av en djup passion för att hitta och tillämpa ny information. Som forskare söker han oftast efter objekt ur det förflutna, ur historien. Som konstnär är han en modernist och förnyare, även om inspirationskällan till framträdandet är traditionen och den svunna folkkulturen.

Som forskare har Heikki Laitinen redan under fem årtionden lyft fram teman som längre fram har nått en betydande ställning inom traditionsförnyelsen. Han har bland annat forskat i kantelen och andra folkinstrument, runosånger och folksångens tidiga manifestationer samt polskan och spelmansmusikens tidiga stadier. Som konstnär hämtar han lika gärna inspiration ur en gammal pietistpsalm, runosång eller ett skillingtryck som ur en modern ljudimprovisation eller vild performans. Forskning och konst har för Laitinen alltid stått i omedelbar växelverkan. Därför har forskande musiker/musicerande forskare-skolan, som han tagit initiativ till, i hög grad varit med och skapat en ställning för finländsk konstnärlig forskning både i Finland och utomlands.

1963–1969 studerade Heikki Laitinen piano och komposition på Sibelius-Akademin. På Helsingfors universitet studerade han först teologi, sedan musikvetenskap och folkloristik, och blev färdig filosofie kandidat 1977. Sin doktorsexamen tog han 2003 på Tammerfors universitet med etnomusikologi som huvudämne. Doktorsavhandlingen handlade om 1800-talets finska musikhistoria ur en folkmusikforskares perspektiv.

Som musiker har Laitinen bland annat verkat i ensemblerna Heikki Laitinen & Sataset (1966–1974), Kankaan pelimannit (1975–1985), Nelipolviset (1977–1987), Primo (1981–), Kelavala (1989–) och Suomussalmiryhmä (1990–). Tillsammans med dem och ett flertal andra har han gett ut ett tiotal inspelningar. Tillsammans med sina konstnärsvänner och studenter ligger Laitinen sedan 1970-talet bakom flera stora programproduktioner, av vilka en stor del har inspirerats av Kalevalas runosånger och arkaisk musik.

Heikki Laitinen arbetade som ledare för Folkmusikinstitutet i Kaustinen 1974–1983, som lektor för avdelningen för folkmusik på Sibelius-Akademin 1983–2001 samt som professor på densamma 2001–2008. Som konstnärsprofessor, utnämnd av Centralkommissionen för konst, verkade han 1995–2000. Laitinen har dessutom haft många förtroendeuppdrag inom traditions- och kulturbranschen, bland annat i Finska litteratursällskapet, Kalevalasällskapet och M. A. Castrén-sällskapet. Han har bland annat erhållit Lönnrot-priset (1995), Kalevala Korus kulturstiftelses pris (2000) och Statens tonkonstpris (2008).