Michael Branch

Kalevalasällskapets tredje pris tilldelades professor Michael Branch den 28 februari 2008.

Foto Hanna Tahvanainen

Foto Hanna Tahvanainen

Professor Michael Branch (f. 1940) studerade på 1960-talet finsk-ugriska språk på Helsingfors universitet och förberedde 1967 sin godkända doktorsavhandling om A. J. Sjögren (1794–1855) på University of London. Enligt Branch uppfattning var Sjögren, som i Finlands kulturhistoria inte har ägnats någon större uppmärksamhet, en av de mest betydande forskarna av finskans besläktade språk samt en av den nationella identitetens viktigaste opinionsbildare i början av 1800-talet. Med sina flera omfattande avhandlingar har Branch gett den här skomakarsonen från Itis och sedermera S:t Petersburg-akademikern en röst och gjort honom känd. Han skrev en ingående helhetsskildring av Sjögren 1973.

Sin universitetskarriär har Michael Branch i huvudsak gjort på University of London, där han 1980–2001 arbetade som rektor för School of Slavonic and East European Studies. Vid sidan av sina tjänsteuppdrag har han varit aktiv som forskare. Han har redigerat och gett ut flera publikationer om Kalevala och folkdiktning. Finnish Folk Poetry Epic (1977) är Michael Branch, Matti Kuusis och Keith Bosleys gemensamma alster, där de ingående presenterar de ursprungliga anteckningarna bakom de runometriska berättande sångerna på både finska och engelska. En annan betydande folkdiktsantologi är Suuri Karhu (The Great Bear, 1993), en omfattande tematisk bild av de finsk-ugriska folkens muntliga diktkonst, som Branch redigerat i samarbete med Lauri Honko och Senni Timonen. Michael Branch har utöver detta skrivit flera artiklar om de finsk-ugriska folkens språk och kultur.