Akateemikko Anna-Leena Siikala Kalevalaseuran kunniajäseneksi

Kalevalaseuran hallitus on kutsunut vuosikokouksessaan 11.4.2011 seuran kunniajäseneksi akateemikko, professori emerita Anna-Leena Siikalan (s. 1943).

Akateemikko Anna-Leena Siikala on tehnyt mittaamattoman arvokkaan työn kalevalamittaisen runouden, kansanuskon, mytologian ja šamanismin sekä suullisen kerronnan ja traditioprosessien tutkijana. Pitkässä ja laajassa tuotannossaan Anna-Leena Siikala on vahvistanut ja uudistanut kansainvälisesti suomalaista mytologian tutkimusta. Folkloristiikan, uskontotieteen ja antropologian parhaiden perinteiden mukaisesti hän on koonnut lukuisilla kenttätutkimusmatkoillaan aineistoja Suomen lisäksi mm. Siperian ja Tyynenmeren alueilta. Hän onkin todennut, että ”mitä kansainvälisemmin tutkija on orientoitunut ja mitä laajempi on hänen eri kulttuureja edustavien vertailuaineistojen tuntemuksensa, sitä selkeämmäksi on terävöitynyt näkemys suomalaisen epiikan myyttisestä luonteesta.”

Väitöskirjassaan vuonna 1978 Anna-Leena Siikala selvitti siperialaisen šamaanin rituaali- ja transsitekniikkaa. Vuonna 1992 hän julkaisi laajan yleisön saaneen teoksen Suomalainen šamanismi (SKS), joka esittelee monipuolisesti suomalaista šamanismia ja sen takana olevaa ajatusmaailmaa. Näillä teoksilla ja lukuisilla niiden aihepiirejä käsittelevillä artikkeleilla Siikala on tuonut mytologian tutkimuksen pitkän tradition tähän päivään.

Anna-Leena Siikala on toiminut folkloristiikan professorina Turun, Joensuun ja viimeksi Helsingin yliopistossa; Akatemiaprofessorina hän oli vuosina 1999–2004. Lisäksi hän on toiminut useiden humanistisen alan tieteellisten seurojen johtotehtävissä, mm. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran esimiehenä 1996–2001. Hän on myös on johtanut lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja, joissa on selvitetty suomalais-ugrilaisten kansojen mytologiaa, monikulttuurisuutta sekä traditioiden uustulkintoja. Pitkän ja merkittävän tutkijanuransa aikana ja monissa luottamustoimissaan hän on korostanut aina Kalevalan, kalevalamittaisten runojen ja suullisen perinteen tuntemuksen ja tutkimuksen merkitystä. Hänen määrätietoisen toimintansa ansiosta kiinnostus eepostamme ja kalevalamittaista runoutta kohtaan on lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.

Kalevalaseuralla on ollut 100-vuotisen historiansa aikana 39 kunniajäsentä. Tällä hetkellä heitä ovat Siikalan lisäksi professorit Lars Huldén, Heikki Kirkinen, Pekka Laaksonen sekä säveltäjä Veljo Tormis. Seuran kunniajäsenille on ollut yhteistä, että toimiessaan vuosikymmenien ajan aktiivisesti joko kansallisten tieteiden tai taiteiden parissa he ovat samalla edistäneet niitä asioita, jotka ovat olleet Kalevalaseuran kannalta merkityksellisiä.