Kalevalaseura myöntää kaksi apurahaa kalevalamittaisten runojen tutkimukseen

Kalevalaseura-säätiö edistää, tukee ja tekee tunnetuksi Kalevalaan, kalevalamittaisiin runoihin, muihin vanhoihin runoihin ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja taidetta. Säätiö harjoittaa julkaisu-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa, järjestää tapahtumia, tekee kansainvälistä yhteistyötä Kalevalan kääntäjien, kuvittajien ja tutkijoiden kanssa sekä myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Kalevalaseura myöntää kaksi apurahaa kalevalamittaisten runojen tutkimukseen

Kalevalamittainen runous ja muut vanhat kansanrunot ovat osa itämerensuomalaisten kansojen maailmakuvallista, kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. Vanhojen runojen ilmenemismuotojen, erityispiirteiden, merkitysten ja vaikutusten tunnistaminen kaipaa jatkuvaa ja aktiivista tutkimusta.

Kalevalaseura haluaa vahvistaa ja luoda uusia edellytyksiä vanhojen runojen tutkimukselle. Apurahat tarjoavat kahdelle kalevalamittaiseen runouteen ja sen kulttuuriin perehtyneelle tutkijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä oman tutkimussuunnitelmansa toteuttamiseen. Apurahojen myötä juhlistetaan Helsingin yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen ensimmäisen professorin Kaarle Krohnin (1863–1933) syntymän 150-vuotisjuhlavuotta.

Haettavana ovat

1. Kokovuotinen apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön (matka- ym. kulut mukaan lukien 26 000 euroa); apurahaa voi hakea 1–3 vuodeksi.
2. Puolen vuoden apuraha (11 000 euroa, virasta tai muusta palkkatyöstä vapaana) väitöskirjaa tekevälle ensisijaisesti työn loppuunsaattamista varten.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää ansio- ja julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma. Hakijoilta pyydetään myös näkemystä (1–2 sivua) siitä, mihin vanhojen runojen tutkimuksen tulisi pitkällä tähtäimellä suuntautua ja millä tavoin tutkimuksen jatkuvuus voidaan varmistaa.

Hakemukset osoitetaan Kalevalaseura-säätiön hallitukselle ja ne tulee postittaa 30.4.2013 mennessä osoitteeseen Kalevalaseura-säätiö, Mariankatu 7 C, 00170 Helsinki.

Hakemukseen liitettävät lausunnot lähetetään postitse suoraan Kalevalaseuraan myös 30.4.2013 mennessä.

Sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ja lausuntoja ei käsitellä.

Lisätietoja
Puheenjohtaja, professori emeritus Seppo Knuuttila, puh. 050 3057997, seppo.knuuttila@uef.fi
Toiminnanjohtaja, FT Ulla Piela, puh. 040 538 5144, ulla.piela@kalevalaseura.fi