Paulaharjun luonto -seminaari Oulussa 5. huhtikuuta

Paulaharjun luonto -seminaarissa Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa (Kaarlenväylä 3) lauantaina 5. huhtikuuta luennoivat kirjailija-ohjaaja Juha Hurme, saamelaiskulttuurin ja -perinteen asiantuntija, professori Veli-Pekka Lehtola sekä kulttuurisen ympäristötutkimuksen asiantuntija, dosentti Kirsi Laurén.

Seminaarissa pohditaan, millainen oli Samuli Paulaharjun suhde luontoon ja kuinka hän kuvasi sitä. Millainen on ihmisen ja luonnon välinen suhde hänen teksteissään? Entä miten todellisuus, mielikuvitus ja myytit näkyvät hänen luontokuvauksissaan?

Samuli Paulaharju (1875–1944) oli kansakoulunopettaja, kirjailija ja kansanperinteen suurkerääjä. Keruumatkoillaan 42 vuoden aikana hän kulki Karjalasta Kainuun kautta Suomen Lappiin, Kuolan Lappiin, Ruijaan ja Länsipohjaan ja lopuksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Sitkeän keruutyön tuloksena syntyneet kansanperinteen kokoelmat sekä niihin perustuvat lukuisat teokset ovat ainutlaatuisia verrattuna hänen aikalaistensa keruihin ja kirjoituksiin.

Paulaharju tallensi lähes 65 000 sanamuistiinpanoa ja yli 4 000 kansatieteellistä kertomusta. Taitavana piirtäjänä hän laati tuhansia piirroksia. Hän otti yli 8 000 valokuvaa, kirjoitti 21 kirjaa ja laati yli 500 lehtiartikkelia. Matkaa Paulaharjulle kertyi noin 80 000 kilometriä. Hän taivalsi kesäisin, yleensä jalkapatikassa, veneellä, pyörällä ja muilla keveillä kulkuvälineillä lähellä luontoa.

Seminaari liittyy Oulun kaupunginkirjaston sarjaan ”Pohjoista kirjallisuutta”. Se liittyy myös Juha Hurmeen viisivuotiseen teatteriprojektiin ”Operaatio Paulaharju”, jossa teatteria tehdään Lapissa patikkamatkan päässä. Ensimmäiset esitykset ovat kesällä 2014 Pallastunturin kupeessa.

Ohjelma

12.45 Juha Hurme lukee kirjaston aulassa novellin Samuli Paulaharjun teoksesta
Tunturien yöpuolta (1934).
13.00 Toiminnanjohtaja Ulla Piela, Kalevalaseura: Johdanto seminaarin aiheeseen
13.15 Kirjailija-ohjaaja Juha Hurme: Luonto Tunturin yöpuolta -teoksessa
14.00 Dosentti Kirsi Laurén: Arkista aherrusta ja henkien lepyttelyä. Luonto ja ihminen Samuli Paulaharjun kansankuvauksissa
14.45 Kahvitauko
15.15 Professori Veli-Pekka Lehtola: Mielikuvituksen ja myytin maa – Lappi Samuli
Paulaharjun tuotannossa
16.00 Loppukeskustelu
16.30 Seminaarin päätös

Tervetuloa! Seminaariin on vapaa pääsy.

Seminaarin järjestäjät
Kalevalaseura, Oulun kaupunginkirjasto, Hailuodon festivaali sekä Samuli Paulaharjun Säätiö.

Lisätietoja
Tiedottaja Elina Lampela, Kalevalaseura, puh. 040 538 5216, elina.lampela@kalevalaseura.fi
Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto, puh. 044 7037 316, maija.saraste@ouka.fi