Henkilövaihdoksia Kalevalaseuran hallinnossa

Kalevalaseuran vuosikokous valitsi perjantaina 21. maaliskuuta kaksi uutta jäsentä hallitukseen. Erovuorossa hallituksesta kolmen kolmivuotiskauden jälkeen olivat dosentti Irma-Riitta Järvinen ja professori Hannu Saha. Uusiksi jäseniksi vuosikokous valitsi professori Pekka Hakamiehen ja professori Helmi Järviluoma-Mäkelän. Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosikokous valitsi varadekaani Hanna Snellmanin.

Kalevalaseura-säätiön rahanvartijana kymmenen vuotta toiminut ekonomi Marketta Jussila luopui tehtävästään. Hallitus valitsi uudeksi rahanvartijaksi ja taloustoimikunnan jäseneksi KTM Matti Sallamaan. Myös kauppaneuvos Timo Karake luopui taloustoimikunnan jäsenyydestä. Hän toimi taloustoimikunnassa vuodesta 1986 saakka.

Hallitus

Puheenjohtaja:
Professori emeritus Seppo Knuuttila

Varapuheenjohtaja:
Varadekaani Hanna Snellman

Jäsenet:
Professori Pekka Hakamies
Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä
Pääjohtaja Jussi Nuorteva
Kirjailija Antti Tuuri
Museonjohtaja Tuija Wahlroos

Taloustoimikunta

Sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
Professori Pekka Laaksonen
Asianajaja Mikko Ojala
KTM Matti Sallamaa
Asiamies Ralf Sunell