Kalevalaseuran vuosikirja Ympäristömytologia on ilmestynyt

Kalevalaseuran vuosikirja Ympäristömytologia kokoaa kulttuurin- ja taiteentutkimuksen tapoja tulkita ja lähestyä ympäristöä. Teoksen 23 artikkelissa kirjoittajat tarkastelevat ympäristömytologiaa suullisen perinteen, uskomusten, esineiden, eläinten, tapahtumien, tuoksujen, kuvataiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Kolmessa kuvaliitteessä osoitetaan, kuinka monella tavalla ympäristöä voi mytologisoida kameran avulla. Kirjan avulla ympäristömytologiasta hahmottuu sekä monihaarainen että houkutteleva kulttuuritieteellinen tutkimuspolku.

Ympäristömytologia ei ole vakiintunut käsite, tieteenala tai tutkimussuunta, vaikka termit ympäristö ja mytologia ovatkin tuttuja ja yleisessä käytössä. Mytologia käsittelee maailman synnyn ja olemassaolon peruskysymyksiä. Ympäristö jäsentyy meille materiaalisina ja henkisinä, elollisina ja elottomina elämänehtoina, joille mytologia etsii ja antaa uusia merkityksiä.

Kalevalaseuran vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1921 alkaen. Volyymit 1–93 sisältävät pari tuhatta tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia kulttuurintutkimuksen alalta: suullisesta perinteestä, perinteentutkijoista, Kalevalasta, Lönnrotista sekä muista runonkerääjistä, pyhästä, pahasta, hyvästä. Lue lisää vuosikirjasta >

Ympäristömytologia
Kalevalaseuran vuosikirja 93
Toimittaneet Seppo Knuuttila ja Ulla Piela
SKS 2014, 424 s.

Tästä pääset Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkokauppaan >