Kalevalaseura palkitsi kuvataiteilija Pilvi Takalan ja professori Jan Čermákin

Kalevalaseura on myöntänyt Akseli Gallen-Kallelan tunnustuspalkinnon kuvataiteilija Pilvi Takalalle ja Eepospalkinnon professori Jan Čermákille 27. helmikuuta.

Akseli Gallen-Kallela oli yksi Kalevalaseuran perustajajäsenistä. Hänen elämäntyötään kunnioittava palkinto jaetaan joka kolmas vuosi taiteilijalle, joka on laajentanut, uudistanut tai kyseenalaistanut visuaalisten taiteiden ilmaisukieltä. Palkinto on 10 000 euroa. Kalevalaseuran Eepospalkinto on perustettu vuonna 2009. Se jaetaan Kalevalan tai maailman muiden eeposten parissa merkittävää työtä tehneelle henkilölle. Palkinto on 5 000 euroa.

Takala laajentaa taiteen sisältöjä
Kuvataiteilija Pilvi Takala (s. 1981) tutkii teoksissaan sosiaalisia rakenteita, käyttäytymisen ja tapakulttuurin koodistoa sekä ihmisten tai yhteisöjen välisiä kohtaamisia, joita normit, säännöt ja ennakkoasenteet ohjailevat. Takala toteuttaa videoteoksissaan näennäisen harmittomia interventioita, joiden kautta hän tulee paljastaneeksi sosiaalisia hierarkioita, vallankäytön mekanismeja ja yhteisöjen kirjoittamattomia sääntöjä.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

– Kalevalaseura palkitsee Pilvi Takalan, koska hän on laajentanut taiteessa käytettäviä sisältöjä ja osoittanut toisaalta, kuinka pienieleisyys voi toimia tehokeinona. Takala vastaa nykytaiteelle osoitettuun haasteeseen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun omintakeisin, yhtä aikaa kriittisin ja myötäelävin keinoin. Takalan taide kertoo lopulta ihmismielen ja kulttuurisen käyttäytymisen toistoista sekä ajatuksiamme ja toimintaamme vangitsevista kahleista, Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela kertoo.

Čermák edistää Kalevalan tunnettuutta Tšekissä

Professori Jan Čermák . Kuva: Jan Čermák.

Professori Jan Čermák. Kuva: Jan Čermák.

Professori Jan Čermák (s. 1962) on englannin kielen historian ja historiallisen kielitieteen tutkija, joka on erikoistunut muinaisenglannin ja varhaiskeskienglannin filologiaan ja kirjallisuuden tutkimukseen. Hän toimii Prahassa Kaarlen yliopistossa englannin kielen professorina. Čermák on ansioitunut paitsi tutkijana, myös kääntäjänä. Hänen merkittävimpiä käännöstöitään on muinaisenglanniksi kirjoitettu Beowulf. Kiinnostus eeppisiin tarinoihin ja suomen kieleen on johtanut Čermákin myös Kalevalan pariin.

Kalevalan ensimmäisen tšekinkielisen käännöksen teki kirjailija Josef Holeček vuonna 1894. Alkusyksystä 2014 tšekkiläisen tiedeakatemian kustantamo Academia julkaisi Kalevalan uudistettuna ja kommentoituna tšekinkielisenä laitoksena. Professori Jan Čermák oli työn kantava voima, apunaan Kaarlen yliopiston suomen kielen opettajista muodostettu ryhmä.

– Tätä laajaa, yli 1000-sivuista teosta voi luonnehtia Elias Lönnrotin ja Josef Holečekin Kalevalan kriittiseksi editioksi. Siinä esitellään ja arvioidaan eeposta koskevia tulkintoja kielitieteellisestä, kulttuurihistoriallisesta ja etnografisesta näkökulmasta. Kalevalaseura myöntää Eepospalkinnon Jan Čermákille tästä merkittävästä työstä Kalevalan ajantasaisen, kommentoidun laitoksen julkaisemiseksi sekä eepoksen tunnetuksi tekemisestä Tšekissä, Kalevalaseuran puheenjohtaja professori emeritus Seppo Knuuttila perustelee.