Kalevalasta on tekeillä digitaalinen kriittinen editio

Kalevalaseura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ovat käynnistäneet tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on julkaista Kalevalan (1849) historiallis-kriittinen editio digitaalisessa muodossa. Mittava työ on aloitettu Kalevalaseuran rahoittamana pilottihankkeena, jossa tutkija Niina Hämäläinen toimittaa kriittisen edition Kalevalan Aino-runosta. Pilottihanke kestää kuusi kuukautta. Koko Kalevalan toimitustyöhön etsitään parhaillaan rahoitusta.

Kalevalan historiallis-kriittinen editio tarkoittaa kommentoitua julkaisua, joka pohjautuu eepoksen lähdeaineiston laajaan tutkimukseen. Julkaisussa taustoitetaan eepoksen syntykontekstia ja historiaa sekä avataan sen yhteyksiä muuhun kirjallisuuteen ja aatehistoriaan. Lisäksi julkaisussa analysoidaan eepoksen käsikirjoitusten eri tasoja sekä kontekstualisoidaan Lönnrotin toimitusvalintoja suhteessa aikakauden kirjallisiin ja yhteiskunnallisiin aatteisiin.

Vaikka Kalevalan tutkimustraditio on pitkä, eepoksesta ei ole vielä tehty digitaalista, modernia editiota. Uusi editio palvelee käyttäjiä haku- ja lähdeaineistona sekä tarjoamalla selkeitä linkkejä Kalevalan aineistoon ja taustoihin. Nykytutkimus tarvitsee tuoreen, erilaisia käyttötapoja mahdollistavan edition. Se tarjoaa välineitä myös koulujen pedagogisiin tarpeisiin.

Kriittisen edition pilottihankkeen toimittaja on folkloristi, tutkija Niina Hämäläinen, joka väitteli Kalevalan ja modernin perhekäsityksen yhteyksistä vuonna 2012. Tällä hetkellä hän valmistelee post doc -tutkimusta kansanlyriikan keruu- ja julkaisukäytännöistä 1800-luvun Suomessa. Hämäläisellä on syvällinen tuntemus kalevalamittaisista runoista, niiden pohjalta julkaistuista Kalevalasta ja Kantelettaresta sekä Lönnrotin toimitustyöstä.

Lisätietoja antaa:
Tutkija, FT Niina Hämäläinen: niina.hamalainen@finlit.fi, puh. 044 236 6504