Sammon salat julki!

Pitkään ja huolellisesti valmisteltu Sammon salat -peli on julkaistu. Sen voi ladata sekä Applen että Googlen sovelluskaupoista ilmaiseksi, ja sitä voi käyttää opetuksessa 6–9 vuosiluokalla.

Asiantuntijatahot laadun takana

Sammon salat on pelillinen oppimateriaali, jonka on tuottanut Opetushallitus ja toteuttanut FakeFish Oy. Sen toimintaympäristönä on Kalevalan ja kansanperinteen maailma, ja mukana pelihankkeessa ovat olleet sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura että Kalevalaseura, Museovirasto ja Gallen-Kallelan Museo. Julkaisu on osa Opetushallituksen Suomi 100 -juhlavuosihankkeita.

Oppimateriaalissa esitellään Kalevalan keskeisimmät runot, niiden tiivistelmät ja Kalevalan hahmot. Kalevalan tapahtumien perusteella on tehty pelejä, joiden tehtäviä suorittamalla kerätään sammon kappaleita. Lisäksi materiaalissa on laaja Kalevalan taustaa ja kansanrunotta käsittelevä osuus, jossa tutustutaan Lönnrotin elämään ja työhön sekä käsitellään kansanrunouden yhtymäkohtia nykyaikaan. (Oph.fi)

Itse pelin lisäksi tarjolla on myös valmiita tuntisuunnitelmia oppimateriaalin käyttämiseksi perusopetuksessa ja toisen asteen opinnoissa! Tuntisuunnitelmat on laadittu Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella opiskelijavoimin.

Tutustu Sammon saloihin