Keskusteluja kulttuurintutkimuksesta 1/2017: Mihin humanisteja tarvitaan?

Aika: Maanantaina 13. 3. klo 17–19
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 312

Kalevalaseuran järjestämässä Keskusteluja kulttuurintutkimuksesta -tilaisuudessa pohditaan humanismin asemaa ja merkitystä 2000-luvun Suomessa. Mitä humanistinen näkökulma tarkoittaa ja mikä on humanistisessa näkemyksessä olennaista? Tutkimusten mukaan humanismia ja humanistista tutkimusta arvostetaan laajasti. Miten ja missä tämä arvostus näkyy?

Keskustelijoina ovat yleisen historian, kirkkohistorian sekä Suomen historian dosentti Tuomas Heikkilä (Suomen Rooman-instituutti), filosofi, matemaatikko, emerituskansleri Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto) sekä estetiikan professori, opetuksesta vastaava varadekaani Ossi Naukkarinen (Aalto yliopisto, Taiteiden suunnittelun korkeakoulu). Keskustelua luotsaa Kalevalaseuran toiminnanjohtaja, FT Ulla Piela.

Aiheeseen voi perehtyä tutustumalla Naukkarisen kirjaan Mihin humanisteja tarvitaan (Unigrafia Oy, Helsinki, 2012) sekä Heikkilän ja Niiniluodon teokseen Humanistisen tutkimuksen arvo. Kuusi murrettavaa myyttiä ja neljä uutta avainta (Suomen Rooman-instituutti, Opuscula Instituti Romani Finlandiae V, 2016.  

Vapaa pääsy!

Tervetuloa!