Museoviraston kuvakokoelmat. M. R. Heland ja A. F. Skjöldebrand: Château d’Åbo. 1799/1801.

Kalevala, eurooppalaiset aatteet, nostalgia ja utopia

Tiistaina 21.3.2017 klo 12–17
Tieteiden talo, sali 309

 

1800-luvun alkupuoliskolla J. G. Herder vaikutti voimakkaasti suomalaisen sivistyneistön ajatuksiin kulttuurista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Hänen ja muutamien muiden aikalaisfilosofien innoittamina Suomessa pyrittiin ensimmäistä kertaa määrittelemään suomalaisuus, sen menneisyys ja tulevaisuus. Nostalgia ja utopia olivat teemoja, jotka yhdistivät suomalaisten menneisyys- ja tulevaisuuskäsityksiä. Ne vaikuttivat myös Kalevalan syntyyn ja sisältöön.

Seminaari on alkua Kalevalaseuran uudelle hankkeelle, jossa aatehistoriallisia lähteitä luetaan uusin silmin. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä aatteet ja ajatukset autonomisen ajan Suomessa mahdollistivat Kalevalan.

 

Ohjelma

 

12.00 Professori Pekka Hakamies, Turun yliopisto, Kalevalaseuran puheenjohtaja:
Kalevalan juurille

12.20 FT, tutkija Heli Rantala, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria:
Eurooppalaiset aatteet 1800-luvun alun Turun akatemiassa

12.50 FT, tutkija Asko Nivala, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria:
Eurooppalainen romantiikka ja Kalevala

13.20 Keskustelu

13.30 Kahvi

14.15 FT, Juhana Saarelainen, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria:
Lönnrotin tieto- ja runouskäsityksen yhtymäkohdista

14.45 FT, tominnanjohtaja Ulla Piela, Kalevalaseura:
“Suomalainen mieli” runonkerääjien matkakertomuksissa 1800-luvulla

15.15 Professori Hannu Salmi, FT Asko Nivala ja FT Heli Rantala, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria, tutkimuskonsortio Computational History and Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910 (Suomen Akatemia):
Kalevala ja suomalainen sanoma- ja aikakauslehdistö 1771–1850: digitaalisten aineistojen näkökulma

15.50–16.00 Keskustelu

16.00 Seminaarin päätös

 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!