Näkökulmia visuaaliseen Suomeen

Kekrinpäivä Rovaniemellä – Suomi 100 vuotta

27.10.2017

 

Kotimaamme katsomisen tavat sekä ympäristön visualisointi taiteessa ovat saaneet alkunsa autonomisessa Suomessa ja kehittyneet omanlaisikseen itsenäisessä Suomessa. Suomi 100 -juhlavuonna sopii pohtia, miltä suomalaisuus näyttää ja mitkä ovat sen visuaaliset ominaisuudet.
Kalevalaseura ja Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta järjestävät Suomi 100 vuotta -tapahtumana seminaarin ja näyttelyn, joissa tutkijat ja taiteilijat tarkastelevat, millaisten arvovalintojen, kuvakulmien, lähestymis- ja katsomistapojen seurauksina Suomi-kuvat ovat syntyneet. Miten katsomiseen ja havaitsemiseen liittyvät valinnat ovat vaikuttaneet “suomalaisen katseen” ja Suomi-kuvaston syntymiseen, sisältöön ja merkityksiin. Tapahtuma koostuu seminaarista Katsomisen arvoista ja näyttelystä Näkyvä maa.

 

Katsomisen arvoista 27.10. klo 10–17.15

Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi

 

10.00 Seminaarin avaus

Tervetuloa seminaarin!

Pekka Hakamies, Kalevalaseuran puheenjohtaja, professori, Turun yliopisto

 

Tulesta tulleet. Taiteilija Leena Lehdon suunnitteleman ja tekemän keraamisen teossarjan julkistaminen.

Ulla Piela, toiminnanjohtaja, Kalevalaseura

 

Vuoden 2017 Kekrinpäivän tunnustuspalkintojen julkistaminen.

Pekka Hakamies ja Ulla Piela

 

Kalevalaseuran 96. vuosikirjan julkistaminen. Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. (Toim. Mari Mäkiranta, Ulla Piela ja Eija Timonen (SKS).

Ulla Piela, toiminnanjohtaja, Kalevalaseura

 

11.45 Tauko

12.00 Kansallismaisemasta maabrändiin

Puheenjohtajana professori Eija Timonen, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

12.00 Maunu Häyrynen, prof., Turun yliopisto: Katseen ja kantapään kautta. Kehollinen performatiivisuus ja kansallinen maisemakuvasto

12.30 Annika Waenerberg, professori, Jyväskylän yliopisto: Suomalaisen taiteen maisema

13.00 Juha Kalaoja, valokuvaaja, FT, Oulun yliopisto: Ihannekuvia Suomesta. Visuaalinen viestintä Suomi-brändin edistämistyössä

13.30 Keskustelu

14.00 Tauko

 

14.30 Tutustuminen kuraattoreiden johdolla Näkyvä maa -näyttelyyn

Galeria Valo, Katve 1 ja Katve 2

 

15.30 Toisin nähty maa

Puheenjohtajana dosentti Mari Mäkiranta Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta

 

15.30 Johanna Lecklin, kuvataiteilija, tutkija, Taideyliopisto: Esitettyä aitoutta. Ruotsinsuomalaisia osallistujina ja esiintyjänä.

16.00 Tuija Hautala-Hirvioja, professori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: Kolme sukupolvea Saamenmaan ja saamelaisuuden kuvaajina

16.30 Jyrki Siukonen, KuT, kuvataiteilija ja tutkija, Taideyliopisto: Taiteilija katsojana ja uudelleenkatsojana

17.00 Keskustelu

17.15 Seminaarin päätös

 

Taidenäyttely Näkyvä maa 19.10.–8.11. (avajaiset 18.10.)

Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi

Galleriat Valo, Katve 1 ja Katve 2

 

Näyttelyssä on yhdeksän kuvataiteilijan tulkintoja maantieteelliset ja mentaaliset rajat ylittävästä maasta, suomalaisuuksista, maisemista ja Suomi-kuvan historiallisista muutoksista. Valokuvataiteilijat ovat Laura Böök, Jaakko Heikkilä, Kati Leinonen, Jussi Leinonen sekä Eija Timonen ja videotaiteilijat ovat Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Johanna Lecklin sekä Marjo Levlin.

 

Kuraattoreina prof. Eija Timonen ja dos. Mari Mäkiranta. Järjestäjänä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta.

 

Seminaariin ja näyttelyihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!