Keskusteluja kulttuurintutkimuksesta 3: Muuttuva kertomus omasta elämästä

Aika: 22.11.2017 klo 17–18.30
Paikka:
Kalevalaseura, Mariankatu 7 C, 4. krs (ei hissiä), Helsinki
Lisätietoja: Ulla Piela, puh. 040 538 5144.

 

FT, folkloristi Anna Hynninen sekä kertoja, keruuvastaaja Anneli Mäkelä-Alitalo pohtivat, miten oman elämän avainkertomukset saattavat muuntua tilanteittain, ja mitä perinteenkeruihin suuntautuva muistelukirjoittaminen merkitsee tekijöilleen.

Anneli Mäkelä-Alitalo on osallistunut aktiivisesti useisiin SKS:n perinnekeruihin.

Anna Hynninen väitteli Turun yliopistosta folkloristiikan oppiaineesta keväällä 2017. Väitöskirjassaan Minä, lotta, vaimo, Äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa hän tarkastelee yksilön elämäntarinan sisältämien avainkertomusten tilanteista muuntelua sekä sitä, miten muistelemisella, tarinoilla ja oman tarinan varioimisella ihminen suhteuttaa elämäänsä laajempiin kulttuurihistoriallisiin kehyksiin. Tällä hetkellä hän työskentelee SKS:n arkistossa ja tekee post doc -tutkimusta muistitietokeruiden tuotantoehdoista ja arkistovastaajien motiiveista, sekä siitä mitä muistelukirjoittaminen merkitsee tekijöilleen.

Lue myös blogikirjoitus Arkiston aktiiviset vastaajat SKS:n blogisarjassa.

 

Vapaa pääsy!

Tervetuloa!