Keskusteluja kulttuurintutkimuksesta 2018|1: Kiusallinen hiljaisuus

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 309
Aika: 25.9.2018, klo 17.00–18.30

Syksyn ensimmäisessä keskustelussa pohditaan, minkälaisen muistitiedon perustella muistitietoarkistot ja kulttuuriperinnön tutkijat ovat rakentaneet kuvaa kansakunnasta.

Minkälaisista asioista suomalaiset ovat vaienneet ja minkälaisista asioista tutkijat ja arkistot eivät ole haluneet kuulla? Ketkä ovat jääneet näkymättömiksi?

Keskustelijat

Eija Stark: Miten muistitietoarkistot osallistuvat kansakuntakertomuksen rakentamiseen

Dosentti Eija Stark on folkloristiikan tutkija, joka työskentelee Svenska litteratursällskapetin rahoittamassa monitieteisessä tutkimusprojektissa Kommunicerande konsumtion.

Lukemista:

Stark, Eija 2016: Arkistopedagogiikka – Arkistot historiatulkintojen oppimisympäristöinä. Kasvatus & Aika 10(2) (2016), 68–76.

 

Riikka Taavetti: Kuriton seksuaalisuus suomalaisten ja virolaisten muistoissa ja tutkimuksissa

VTM, FM Riikka Taavetti työskentelee poliittisen historian väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Väitöskirja käsittelee kurittoman (eli queerin)  seksuaalisuuden tuottamista suomalaisten ja virolaisten henkilökohtaisissa ja yhteisöllisissä muistoissa. Hän on kiinnostunut arkistojen, muistitietokokoelmien, elämäkerrallisten kirjoitusten sekä historiaa koskevan julkisen keskustelun merkityksestä seksuaalisuuden kertomisen paikkoina.

Lukemista:

Löfström, Jan. 2015: Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? ‘Homoseksuaalisuus’ agraarikulttuurin perinneaineistoissa. – Salattu, hävetty, vaiettu: Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä, toim. Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo, 121–135. Tampere: Vastapaino.

Kivilaakso, Katri 2016: Hiljaisista aineistoluovutuksista aktiiviseen keruutoimintaan – HLBTIQ-kertomuksia kerätään verkossa

Taavetti, Riikka 2015: Siiri ja minä. Lesboelämän kirjoittaminen ja lukeminen muistitiedossa. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran 10-vuotisjuhlalehti Vol 8 Nro 1–2 (2015), 1–19.

Taavetti, Riikka 2016: Reflecting the Queer Me. lambda nordica 3–4/2016, 81–107.

 

Niina Naarminen: Liian vaikeaa kerrottavaksi. Vuoden 1918 tapahtumia Tikkakoskella

FT Niina Naarminen on folkloristi Helsingin yliopistosta. Hän työskentelee tutkijana projektissa “Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintötutkimus”. Hänen väitöskirjansa Naurun voima. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä hyväksyttiin Helsingin yliopistossa keväällä 2018.

Lukemista:

Naarminen, Niina 2018: Naurun voima. Muistitietotutkimus huumorin merkityksistä Tikkakosken tehtaan paikallisyhteisössä. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Naarminen, Niina 2018: Naurun voima […] Lectio praecursoria 27.1.2018 Helsingin yliopistossa. Elore Vol 25 Nro 1 (2018),

Fingerroos, Outi, Niina Naarminen & Matti Roitto 2015: Äänekäs luokka. Tehdastyöväen menneisyyden ja muistitiedon jäljillä. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 13(3) (2015), 209–222.