Kuvalähde: Flickr.com. Kollaasi Petja Kauppi.

Kalevalaseuran vuosikirja 99: Tuolla puolen, siellä jossakin

Kalevalaseuran 99. vuosikirjan teemaksi on valittu ”Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista maailmoista”. Kirja ilmestyy syksyllä 2020.

Tuolla puolen ja siellä jossakin ovat mielikuvituksen, toiveiden ja pelkojen todellisuuksia, joita on kuvattu ja pohdittu niin suullisessa perinteessä kuin taiteissa: myyteissä, saduissa, tarinoissa, kaskuissa, populaarikulttuurissa, sarjakuvissa, kirjallisuudessa, elokuvissa. Mielikuvien luomiseen ja kuvaamiseen vaikuttavat reaalimaailman kokemukset, ja vastavuoroisesti käsitykset kuvitelluista paikoista jäsentävät, muuttavat ja täydentävät kokemuksiamme tämä puolen oloista, täällä jossakin.

Tuolla puolen, siellä jossakin -kirjan kirjoittajiksi kutsutaan kulttuurintutkijoiden – folkloristien, etnologien, kulttuuriantropologien, arkeologien ja uskontotieteilijöiden – lisäksi myös kotiseudun, maantieteen, historian, kielen, kirjallisuuden, taiteen, populaarikulttuurin ja median tutkijoita. Niin kuin vuosikirjasarjamme muissakin julkaisuissa, siihen valittavat artikkelit käyvät läpi perusteellisen toimitus- ja vertaisarvioprosessin.

Tutustu vuosikirjaan ja yksityiskohtaisempaan kirjoituskutsuun täällä.