Niina Hämäläinen. Kuva: Gary Wornell, SKS.

Niina Hämäläinen valittiin Kalevalaseuran toiminnanjohtajaksi

Kalevalaseura-säätiön hallitus valitsi FT Niina Hämäläisen toiminnanjohtajaksi 1.9.2019 alkaen 42 hakijan joukosta. Säätiön nykyinen toiminnanjohtaja FT Ulla Piela jää eläkkeelle vuoden vaihteessa; siihen asti Hämäläinen toimii hänen rinnallaan.

Niina Hämäläisen koulutus ja työkokemus antavat hyvät valmiudet Kalevalaseuran toiminnanjohtajan tehtävään. Hän on ollut avainasemassa SKS:n ja Alfred Kordelinin säätiön rahoittamassa hankkeessa Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio ja kehittänyt sitä mm. Kalevalaseuran asiantuntijoiden kanssa. Tutkimustyön ohella Hämäläinen on toiminut hankkeen esimiehenä ja vastannut mm. projektin hallinnosta ja budjetin laatimisesta. Tätä ennen Hämäläinen työskenteli menestyksellisesti SKS:n avoimen Elias Lönnrotin kirjeenvaihto -verkkojulkaisun parissa. Tällä hetkellä hän toimii myös Kansantietouden Tutkijain Seuran verkkolehden Eloren toisena päätoimittajana. Lehdessä julkaistaan folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia.

Hämäläinen on osallistunut vuosien ajan aktiivisesti Kalevalaan ja sen lähderunoihin liittyvään tieteelliseen ja julkiseen keskusteluun ja on verkostoitunut laajasti niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.


Kalevalaseura-säätiö on perustettu vuonna 1911. Säätiön tehtävänä on edistää Kalevalaan, Kalevalan kulttuurihistoriaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Kalevalaseura arvostaa monikulttuurisuutta ja on poliittisesti sitoutumaton. Säätiö hallinnoi noin 10 miljoonan euron omaisuutta.