Matkalla Kalevalaan

Uusi verkkojulkaisu Matkalla Kalevalaan on julkaistu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran oppimisaineistoissa! Siinä esitellään viimeisimpiä tutkimustuloksia hyödyntäen

  • Kalevalan kokoajan Elias Lönnrotin elämää ja työtapoja
  • periaatteita, joilla kansalliseepoksemme koottiin, mitä otettiin mukaan, mitä jätettiin pois ja kenelle se suunnattiin
  • miten nouseva kansallisuusaate ja eurooppalaiset virtaukset vaikuttivat Kalevalaan
  • miten Kalevala näkyy tämän päivän keskusteluissa ja ympärillämme ylipäätään

Se sisältää runsaasti eritasoisille oppijoille suunnattuja oppimistehtäviä, jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunnitelmiin – mutta se on hieno tietolähde kenelle tahansa Kalevalasta ja Lönnrotista kiinnostuneelle!

Tekijät

Käsikirjoitus: Niina Hämäläinen ja Juhana Saarelainen (Avoin Kalevala, http://kalevala.finlit.fi)
Tehtävät: HuK Alina Mehto (suomen kieli, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija) ja tuntiopettaja, suunnittelija Mari Rummukainen
Työryhmä: Ulla Heiskanen (SKS), Niina Hämäläinen (Avoin Kalevala, Kalevalaseura), Sirkka-Liisa Mettomäki (SKS), Juhana Saarelainen (Avoin Kalevala, Helsingin yliopisto) ja Laura Tikkanen (SKS)
Graafinen suunnittelu: Jenna Kunnas
Tekninen toteutus: Exove
Kuvat: Kuvalähde mainittu aina ko. kuvan yhteydessä; Tehtävät, Kalevalan lukijat, tehtävän 9 kuvat: Tuukka Lindholm, SKS 2019
Rahoitus: Kordelinin säätiö ja SKS
Julkaistu: 2020
URL: https://matkallakalevalaan.finlit.fi