Muistutus: vuosikirjan 100 abstraktien DL lähenee

Oi Paradigma!

Aiotko tarjota artikkelia Kalevalaseuran vuosikirjaan nro 100: ”Oi Paradigma! Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin Krohneista nykypäivään”? Abstraktien jättöpäivä on Kalevalan päivänä 28.2.2020.


Kalevalaseuran vuosikirja juhlistaa 100-vuotista taivaltaan pureutumalla tieteen tekemisen vallitseviin ja alati muuttuviin paradigmoihin sekä paradigmojen ihanimpaan ja kamalimpaan työkaluun, metodiin. Evolutionistinen tiedon käsitys määritti tiukasti folkloristiikan tutkimusta sen ensimmäiset vuosikymmenet – Kalevalaseuran vuosikirjan ensimmäisen numeron ilmestyessä vuonna 1921 tieteen tekeminen alkoi suuntautua kohti kulttuuria kokonaisvaltaisemmin ymmärtävään tutkimusotteeseen.

Kutsumme kirjoittajiksi folkloristiikan ja lähialojen tutkijoita – etnologeja, kansatieteilijöitä, kulttuuriantropologeja, arkeologeja ja uskontotieteilijöitä. Artikkeleissa on mahdollista käsitellä erilaisia paradigmoja, niiden vaihdoksia, merkityksiä, historiallisia jännitteitä ja valta-asemia, metodien kehityspolkuja ja uusia valtauksia. Artikkeli voi myös tarkastella yhden tutkijan tai kirjoittajan omia paradigmoja. Myös aineistolähtöiset menetelmäpohdinnat ovat tervetulleita.

Tutustu vuosikirjasarjaan

Lataa kirjoituskutsu