Sananjalassa vol 62 Kalevalaan liittyvää tutkimusta

Uudessa Sananjalassa vol 62/2020 on kaksi Kalevalaan liittyvää tutkimusta. Kalevalaseuran toiminnanjohtaja, FT Niina Hämäläinen analysoi artikkelissaan Säe säkeeltä. Väinö Kaukosen säetutkimukset Kalevalasta kirjallisuudentutkija Väinö Kaukosen (1911−1990) laatimia säetutkimuksia Kalevalasta (1939, 1945, 1956) pohtien niiden rakennetta ja suhdetta Lönnrotin toimitustapoihin ja lähdeaineistoon. Hän suhteuttaa säetutkimukset folkloristiikan tutkimushistoriaan, jossa on näkyvissä kaksi keskeistä linjaa: tarve laatia Kalevalasta kriittinen laitos, toisaalta kiista eepoksen sopivuudesta tutkimusaineistoksi ja -kohteeksi.

Tutkijat Harry Lönnroth ja Liisa Laukkanen Jyväskylän yliopistosta puolestaan ovat perehtyneet Kalevalan ruotsinkielisiin käännöksiin. Artikkelissaan Kalevala på svenska – kansalliseepoksen ruotsinnokset ja niiden peritekstit 1800-luvulta 2000-luvulle he paneutuvat aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneeseen Kalevalan ruotsinkieliseen käännöshistoriaan 1800-luvulta 2000-luvulle.

Sananjalka on vuosikirja, jonka lukeminen edellyttää tilausta. Esimerkiksi näistä artikkeleista on kuitenkin vapaasti luettavissa laajahkot abstraktit myös ilman tilausta.