Muistutus: kirjoituskutsu Kaanon ja marginaali (KSVK 101)

Kaanon ja marginaali – kulttuuriperinnön vaietut äänet, DL 28.2.2021

Kaanoneiden antamat mittapuut toimivat usein myös historiankirjoituksen ja kulttuurianalyysin lähtökohtana. Vuosikirjassa Kaanon ja marginaali katsomme toisin, ja keskitymme kulttuuristen ideaalien ja normien katvealueisiin. Kalevalaseuran vuosikirjan numeron 101 teemana ovat julkisessa keskustelussa, kulttuurin kentillä ja tutkimuksessa väheksytyt, syrjään heitetyt aineistot ja toimijat. Keskittyessään vallitsevien suuntausten ja ajatusrakennelmien ulkopuolelle jääneisiin ilmiöihin ja toimijoihin teema jatkaa keskustelua edellisen vuosikirjan aiheesta, paradigmoista.

Kutsumme folkloristiikan ja lähialojen tutkijoita – kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, kansatieteilijöitä, etnologeja, etnomusikologeja, kulttuuriantropologeja ja uskontotieteilijöitä – pohtimaan kansanperinteen, suullisen runouden, kerrontatraditioiden ja niihin kytkeytyvien kirjallisten tai suullis-kirjallisten muotojen kanonisointia ja marginalisointia sekä näiden seurauksia.

Lue kirjoituskutsu ohjeineen.