Kirjoituskutsu: Kansallisesta ylirajaiseen – kulttuuri, perinne ja kirjallisuus (KSVK 102)

Vuonna 2023 ilmestyvässä Kalevalaseuran vuosikirjassa nro 102 teemana on ylirajaisuus.

Ylirajaisuus on ”erilaisten rajojen, diskursiivisten, symbolisten, institutionaalisten, sosiaalisten, kansallisten, kulttuuristen, kielellisten ja maantieteellisten – yli tapahtuvaa liikettä, toimintaa ja sosiokulttuurista olemista, joka venyttää olemassa olevia rajoja ja synnyttää kokonaan uusia alueita, tiloja ja kulttuureja” (Nissilä 2016, 68).

Ylirajaisuuden ottaminen tutkimuksen keskukseen rikastuttaa kansallisen paradigman piirissä syntyneitä ja toimivia oppialoja, kuten folkloristiikkaa, etnologiaa, kulttuurintutkimusta, kotimaista kirjallisuutta, suomen kieltä ja historiaa, liittäessään paikallisen ja kansallisen osaksi uudenlaisia merkityksiä.

Lähetä abstrakti 28.2.2022 mennessä

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan ylirajaisuutta aineistolähtöisesti tai teoreettisesti suullisen perinteen, kirjallisuuden, kulttuurin ja historian viitekehyksessä.

Lähetä enintään yhden liuskan mittainen abstrakti ja työotsikko Niina Hämäläiselle viimeistään 28.2.2022 osoitteeseen niina.hamalainen@kalevalaseura.fi. Hyväksytyistä abstrakteista tiedotetaan maaliskuun aikana. Artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on 31.12.2022.

Lataa tarkempi kirjoituskutsu ohjeineen!