Veli Granö

Veijo Rönkkönen: Joogatarha. Kuva: Veli Granö.

Veli Granö (s. 1960) on taiteilija, valokuvaaja ja elokuvantekijä. Granöllä on keskeinen rooli suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen löytäjänä, dokumentoijana ja esiin nostajana. Vaikka Granö toimii nykytaiteen kentällä monenlaisissa eri tehtävissä, leimaa kansanomainen ITE-taide voimakkaasti hänen ajatteluaan ja toimintaansa.

Veli Granö sai ensimmäiset kansantaiteeseen liittyvät elämyksensä jo varhaislapsuudessaan omassa kotikylässään Satakunnassa. Myöhemmin 1980-luvulla nuori, taiteen perimmäistä tarkoitusta etsivä taideopiskelija palasi kotiseudulleen. Hän kiersi ympäri Satakuntaa kuvaten ja haastatellen paikallisia kansantaiteilijoita. Kuvien tuloksena syntyi ”Onnela”-niminen valokuvanäyttely sekä myöhemmin samanniminen kirja.

Kun suomalainen nykykansantaide alkoi 1990-luvun lopulla herättää kiinnostusta, pyydettiin Granö ensimmäisenä mukaan Maaseudun sivistysliiton kokoamaan, taiteenalaa kartoittavaan työryhmään. Uuden hankkeen ja siihen liittyvien kirjan ja näyttelyn nimeksi valittiin Granön ehdottama ”Itse tehty elämä.” Nimen valinta oli helppoa sen jälkeen, kun oli havaittu, että nimen alkukirjaimista muodostuu lyhenne ITE. ITE-taide oli syntynyt.

Viimeisten 20 vuoden aikana on Veli Granö ollut aktiivisesti mukana eri puolilla Suomea toteutetuissa ITE-taiteen kartoituksissa. Valokuvaamisen ohella hänellä on erityinen taito pukea kansantaiteilijoiden tekemä työ sanalliseen muotoon ja löytää taiteen taakse kätkeytyvä ydin kaikkine sivumerkityksineen. Vuosien aikana Granön valokuvia, elokuvia ja teoksia on nähty lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Granö on toiminut myös taideopettajana mm. Aalto-yliopistossa ja Turun taideakatemiassa sekä nykytaiteen ja valokuvauksen professorina Kuvataideakatemiassa.

Kalevalaseura palkitsee Veli Granön Akseli Gallen-Kallelan tunnustuspalkinnolla. Granö on tienraivaajana uskaltanut lähteä tutkimaan marginaaliin sujahtanutta kansaa ja sen luovuutta tilanteessa, jossa talonpoikainen kansantaide oli jo kuolleeksi julistettu, kasinovuodet kiihkeimmillään ja viihdeteollisuudesta tulossa enemmistön suosimaa kulttuuria. Taiteellisen keruutyön ja kohdettaan arvostavien valintojen kautta Granö on kytkenyt suomalaiset omaperäisellä tavalla outsider-taiteen kansainväliseen kenttään. Samalla hän liittyy suomalaisuuden kuvaamisen pitkään ja merkittävään jatkumoon.