Information för medlemmar

I Kalevalasällskapets medlemmar ingår alla som bjudits in före stadgerevideringen 2003 samt de personer som bjuds in av styrelsen på årsmötena efter revideringen. Medlemmarna består av både finländska och utländska medlemmar samt hedersmedlemmar. De finländska medlemmarna är 370 och de utländska 126. Hedersmedlemmar finns det fem av. Dessa är tonsättare Kalevi Aho,  professor emeritus Seppo Knuuttila, professor Pekka Laaksonen, professor emeritus Heikki Laitinen och FD Senni Timonen.

Styrelsen inbjuder varje år personer som utmärkt sig kulturellt till att bli medlemmar. De inbjudna ska ha utmärkt sig inom stiftelsens verksamhetsområden, dvs. forskning eller konst förknippad med Kalevala eller finskt kulturarv, eller inom ett område som förenar dessa. 5–15 nya medlemmar kan bjudas in varje år. De som bjuds in som hedersmedlemmar ska ha utmärkt sig särskilt inom stiftelsens verksamhetsområden. Sällskapet har en till fem hedersmedlemmar åt gången.

Sällskapets medlemmar kan lägga fram rekommendationer till styrelsen om nya medlemmar och hedersmedlemmar samt motioner och förslag om sällskapets verksamhet. En rekommendation adresserad till styrelsen ska vara signerad av två medlemmar och kansliet tillhanda före årsmötet, senast den 28 februari. Årsmötet hålls före slutet av maj varje år.

Medlemsbok och -märke

Varje medlem i sällskapet får en medlemsbok efter årsmötet. Dessutom kan man lösa ut ett medlemsmärke i silver som designats av Akseli Gallen-Kallela baserat på sällskapets symbol. Det rekommenderas att man bär märket vid nationella fester, särskilt vid evenemang med Kalevalaanknytning. Hedersmedlemmar får ett märke dekorerat med musselpärlor som designats av Gallen-Kallela. Hedersmedlemsmärkena återlämnas till sällskapet efter att mottagaren avlidit.

Medlemsmöten, övriga evenemang och publikationer

Som medlem i Kalevalasällskapet får du en inbjudan till alla sällskapets evenemang samt till medlemsmötena, som anordnas två till tre gånger om året. Dessutom kan du köpa Kalevalasällskapets publikationer i Tiedekirja bokhandel (Snellmansgatan 13, Helsingfors) eller webbutik till 50 procents rabatt.

Semester i Nehvonniemi

Nehvon vartioKalevalasällskapet äger ett före detta vakthus i byn Nehvonniemi i Ilomants storslagna landskap. Fastigheten består av en huvudbyggnad, en timmerbastu med gillestuga och en sidobyggnad med två separata tvårumslägenheter. Alla byggnader uppfördes 1950. Byggnaderna har renoverats och i bostäderna finns alla bekvämligheter. Möjligheterna till friluftsliv är utmärkta under alla årstider. Närskogarna och myrmarkerna är mer än väl lämpade för dem som är intresserade av bär- och svampplockning. Med husets båt kan man också ge sig ut och fiska.