Administration och ekonomi

Kalevalasällskapets ärenden sköts av en styrelse bestående av sju stiftelsemedlemmar.

Styrelse

Stiftelsen Kalevalasällskapets ekonomi sköts av en styrelse bestående av sju stiftelsemedlemmar.

Ordförande
Professor Pekka Hakamies

Vice ordförande
FL Pekka Hako

Medlemmar
FM Antti Huntus
FD Tuomas Martikainen
Chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä
Professor Lotte Tarkka
Professor Eija Timonen

Ekonomisk kommitté

Den ekonomiska kommittén utses av styrelsen. Kommittén ger styrelsen rekommendationer kring stiftelsens ekonomi. Den ekonomiska kommittén består av tre medlemmar.

Ordinarie medlemmar
Investeringschef Mikko Koivusalo
Ombudsman Ralf Sunell
EM Jussi Vaarnavuo

Som ordförande för den ekonomiska kommittén fungerar Ralf Sunell. Som stiftelsens kassör fungerar Jussi Vaarnavuo.

Personal

Verksamhetschef Niina Hämäläinen
Tel. 040 538 5144
niina.hamalainen@kalevalaseura.fi

Informatör Petja Kauppi
Tel. 040 538 5216
kalevalaseura@kalevalaseura.fi