Administration och ekonomi

Kalevalasällskapets ärenden sköts av en styrelse bestående av sju stiftelsemedlemmar.

Styrelse

Stiftelsen Kalevalasällskapets ekonomi sköts av en styrelse bestående av sju stiftelsemedlemmar.

Ordförande
Professor Pekka Hakamies

Vice ordförande
FL Pekka Hako

Medlemmar
FM Antti Huntus
Professor Helmi Järviluoma-Mäkelä
FD Tuomas Martikainen
Professor Eija Timonen
Museichef Tuija Wahlroos

Ekonomisk kommitté

Den ekonomiska kommittén utses av styrelsen. Kommittén ger styrelsen rekommendationer kring stiftelsens ekonomi. Den ekonomiska kommittén består av fem medlemmar.

Ordinarie medlemmar
Investeringschef Mikko Koivusalo
Advokat Mikko Ojala
Ombudsman Ralf Sunell
EM Jussi Vaarnavuo

Som ordförande för den ekonomiska kommittén fungerar Ralf Sunell. Som stiftelsens kassör fungerar Jussi Vaarnavuo.

Personal

Verksamhetschef Ulla Piela
Tel. 040 538 5144
ulla.piela@kalevalaseura.fi

Informatör Petja Kauppi
Tel. 040 538 5216
kalevalaseura@kalevalaseura.fi