Expertis

Kunskap

Kalevalasällskapet förmedlar i sina publikationer och evenemang information om Kalevala och finskt kulturarv, besvarar frågor, hjälper till att hitta rätt informationskälla och erbjuder experthjälp åt bland annat Kalevalas översättare. Styrelsemedlemmarna, personalen och medlemmarna är alla experter på Kalevala och kulturarv. Du kan ställa frågor du grubblar på till Kalevalasällskapets personal – vi hittar svaret eller källan.

Stödjer

Kalevalasällskapet stödjer vetenskaplig och konstnärlig verksamhet förknippad med Kalevala och finskt kulturarv samt aktiviteter som kombinerar dessa. Kalevalasällskapet deltar varje år i flera samarbetsprojekt och delar dessutom ut priser.

Forskar

I över 90 år har Kalevalasällskapet i sin årsbok undersökt olika teman inom kulturforskningen. Kalevalasällskapets årsbok ges ut varje höst och i den samlar vi forskares och experters referentgranskade artiklar om varje tema. Utöver årsboken har vi även gett ut andra vetenskapliga verk.