Priser

Akseli Gallen-Kallelas hederspris

Akseli Gallen-Kallela var med och grundade Kalevalasällskapet. Ett pris på 10 000 euro som hedrar hans livsverk tilldelas vart tredje år en konstnär som har breddat, förnyat eller ifrågasatt den visuella konstens uttrycksspråk. Senast tilldelades Akseli Gallen-Kallelas hederspris bildkonstnären Pilvi Takala på Kalevaladagens afton den 27 februari 2015.

Kekridagens hederspris

Kalevalasällskapet delar varje år ut Kekridagens hederspris till personer som utmärkt sig inom finsk kultur och finskt kulturarv. Det finns tre priskategorier: erfarna forskare och konstnärer, unga forskare och konstnärer samt traditionsexperter och -bevarare.

Kekridagens hederspris 2016
Kalevalasällskapets styrelse delade ut Kekridagens hederspris till åtta forskare, konstnärer och experter som utmärkt sig inom finsk kultur och finskt kulturarv. Priserna delades ut under Kalevalasällskapets kekridagsseminarium den 3 november. Priset för förtjänstfullt arbete inom vetenskap, konst och kultur tilldelades professor emeritus Veikko Anttonen, docent, professor emerita Kaija Heikkilä, medicine doktor Antti Hernesniemi och docent Sinikka Vakimo. Priset till unga forskare tilldelades Ilona Korhonen. Priset till traditionsexperter och -bevarare erhölls av Seppo Kalliokoski, Maila Hietala, Salme Kokko och Pirkko Savolainen.

Kalevalasällskapets pris

Kalevalasällskapets pris på 10 000 euro tilldelas vart tredje år en person som genom
vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet på ett betydande sätt har gjort folkdiktningen, Kalevala eller den nationella kulturen känd.

Senaste gången tilldelades Kalevalasällskapets pris forskare Senni Timonen den 28 februari 2014.

Epospriset

Kalevalasällskapets Epospris instiftades 2009. Det tilldelas en person som utfört ett förtjänstfullt arbete med Kalevala eller något annat epos i världen.

Det första Epospriset på 5 000 euro tilldelades Kalevalas översättare till vietnamesiska Bui Viet Hoa på Kalevaladagen den 28 februari 2009 för hennes förtjänster som sammanställare av ett vietnamesiskt folkdiktsepos samt som Kalevalas översättare. Senast tilldelades Epospriset Yakup Lapatka på Kalevaladagens afton den 27 februari 2016 för hans förtjänster som Kalevalas översättare.