Akseli Gallen-Kallelas hederspris

Akseli Gallen-Kallela var med och grundade Kalevalasällskapet. Ett pris på 10 000 euro som hedrar hans livsverk tilldelas vart tredje år en konstnär som har breddat, förnyat eller ifrågasatt den visuella konstens uttrycksspråk.

2015 års hederspris till Pilvi Takala

Kalevalasällskapet har på Kalevaladagens afton den 27 februari 2015 tilldelat bildkonstnären Pilvi Takala Akseli Gallen-Kallelas hederspris.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

Bildkonstnären Pilvi Takala (född 1981) granskar i sina verk sociala strukturer, kodexar för beteenden, seder och bruk samt möten mellan människor och grupper styrda av normer, regler och förutfattade meningar. I sina videoverk förverkligar Takala skenbart harmlösa interventioner, genom vilka hon avslöjar sociala hierarkier, maktutövningsmekanismer, oskrivna regler inom grupper. Videoverken har redigerats till dokumentära berättelser, som i sin enkelhet lyckas visa världens slumpmässighet samt komiska och ologiska sidor i vårt beteende. Läs mer.

Belönade

2015 – Bildkonstnären Pilvi Takala
Pilvi Takala (f. 1981) granskar i sina verk sociala strukturer, kodexar för beteenden, seder och bruk samt möten mellan människor och grupper styrda av normer, regler och förutfattade meningar.

2012 – Skulptör Veikko Hirvimäki
Veikko Hirvimäki (f. 1941) har en över 50 år lång karriär som målare och skulptör bakom sig.

2009 – Skulptör Taru Mäntynen
Motiv i skulptör Taru Mäntynens (f. 1944) verk är ofta människor, djur eller deras mytiska metamorfos och kombination.

2006 – Konstgrafiker Antti Tanttu
Antti Tanttu (f. 1963), professor i konstgrafik, är en mångsidig konstnär. Hans teknik består av att måla, filma och att skapa träsnitt och trägrafik.