Pilvi Takala

Kalevalasällskapet har på Kalevaladagens afton den 27 februari 2015 tilldelat bildkonstnären Pilvi Takala Akseli Gallen-Kallelas hederspris.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

Kuvataiteilija PIlvi Takala. Kuva: Pilvi Takala.

Bildkonstnären Pilvi Takala (född 1981) granskar i sina verk sociala strukturer, kodexar för beteenden, seder och bruk samt möten mellan människor och grupper styrda av normer, regler och förutfattade meningar. I sina videoverk förverkligar Takala skenbart harmlösa interventioner, genom vilka hon avslöjar sociala hierarkier, maktutövningsmekanismer, oskrivna regler inom grupper. Videoverken har redigerats till dokumentära berättelser, som i sin enkelhet lyckas visa världens slumpmässighet samt komiska och ologiska sidor i vårt beteende.

Takala antar utmaningen riktad mot samtidskonsten att delta i samhällsdiskussionen med säregna men samtidigt både kritiska och inlevelsefulla medel. Takalas konst studerar aktuella miljöer och regelbundenheter som styr den moderna människans liv, och skildrar i grund och botten människosinnets och det kulturella beteendets upprepningar samt de bojor som fjättrar våra tankar och handlingar och håller oss fast. Det intressanta i Takalas arbete ligger även i sättet som hon skildrar tydliga, begripliga och enkla iakttagelser. Små händelsekedjor växer i åskådarens sinne till stora frågor, reflexioner kring orsakssamband, insiktens glädje. Verken är även intellektuellt stimulerande.

Pilvi Takala har breddat innehållet i konsten och visat hur enkelhet kan fungera som effekt. Hennes verk skildrar människan på ett universellt plan, och hon rör sig lätt på de internationella fälten.