Epospris

Kalevalasällskapets Epospris instiftades 2009. Det tilldelas en person som utfört ett förtjänstfullt arbete med Kalevala eller något annat epos i världen.

2015 års Epospriset till Jan Čermák

Jan Čermák

Jan Čermák

Kalevalasällskapet har på Kalevaladagens afton den 27 februari 2015 tilldelat professor Jan Čermák Epospriset för hans betydelsefulla arbete med att ge ut en reviderad och kommenterad upplaga av Kalevala samt med att göra eposet känt i Tjeckien.

Professor Jan Čermák (född 1962) är forskare i engelsk språkhistoria och historisk språkvetenskap och har specialiserat sig på fornengelsk och medeltidsengelsk filologi och litteratur. Han har studerat engelska, tjeckiska och finska på Karlsuniversitetet i Prag, där han numera är professor i engelska. Čermák har inte bara utmärkt sig som forskare, utan även som översättare. En av hans viktigaste översättningar är Beowulfkvädet, skrivet på fornengelska, vars tjeckiska översättning han färdigställde 2001. Läs mer.

Belönade

2015 – Jan Čermák
Professor Jan Čermák (f. 1962) är forskare i engelsk språkhistoria och historisk språkvetenskap och har specialiserat sig på fornengelsk och medeltidsengelsk filologi och litteratur.

2009 – Bui Viet Hoa
Bui Viet Hoa (f. 1962) har ägnat en stor del av sitt liv åt att göra Kalevala och dess verskultur känd bland sitt eget folk.