Bui Viet Hoa

Det första Epospriset på 5 000 euro tilldelades Kalevalas översättare till vietnamesiska Bui Viet Hoa på Kalevaladagen den 28 februari 2009 för hennes förtjänster som sammanställare av ett vietnamesiskt folkdiktsepos samt som Kalevalas översättare.

Bui Viet Hoa. Foto: Markku Nieminen

Bui Viet Hoa. Foto: Markku Nieminen

Bui Viet Hoa har ägnat en stor del av sitt liv åt att göra Kalevala och dess verskultur känd bland sitt eget folk. Hon upptäckte Kalevala i mitten av 1980-talet i sitt dåvarande studieland Ungern, och sökte sig därifrån till Finland för att fortsätta studierna i finska. När hon behärskade språket började hon översätta Kanteletar-dikterna och Kalevala till vietnamesiska. Ett urval av dikterna ur Kanteletar kom ut i översättning 1990 och översättningen av hela Kalevala 1994. Översättningen utsågs året därpå till Vietnams bästa boköversättning. 1999 kom hon dessutom ut med en förkortad översättning för barn. Utöver detta har hon redigerat och översatt en omfattande antologi i två delar över litteraturen i Finland.

Vid sidan av översättandet har Bui Viet Hoa hunnit disputera i Budapest om likheterna och olikheterna mellan den runometriska folkdiktningen och det vietnamesiska Muong-folkets mytologi.

När Bui Viet Hoa blev klar med sin doktorsavhandling antog hon en ännu större utmaning. Hon började sammanställa ett eget epos för Vietnam, med Kalevalas tillkomstprocess och Elias Lönnrots metoder som förebild. Detta var möjligt eftersom folkdiktningen ännu starkt lever kvar bland Vietnams minoriteter – totalt 53 stycken. Dessutom har många av de muntliga eposen systematiskt spelats in för Vietnams traditionsforskningsinstitut och har också översatts till vietnamesiska. Bui Viet Hoa hade på så vis under sina egna insamlingsresor utöver sitt eget material också tillgång till manusen till cirka hundra muntliga miniepos.

Att sätta ihop folkdiktseposet tog sju år. Eposet fick namnet Mons och Mans barn och gavs ut i Vietnam 2008. Bui Viet Hoa har använt sig av mytologierna hos de olika folken i Vietnam på ett sådant sätt att så många av eposets läsare som möjligt ska kunna hitta något ur sin egen tradition i det.