Jan Čermák

Kalevalasällskapet har på Kalevaladagens afton den 27 februari 2015 tilldelat professor Jan Čermák Epospriset för hans betydelsefulla arbete med att ge ut en reviderad och kommenterad upplaga av Kalevala samt med att göra eposet känt i Tjeckien.

Jan Čermák

Jan Čermák

Professor Jan Čermák (född 1962) är forskare i engelsk språkhistoria och historisk språkvetenskap och har specialiserat sig på fornengelsk och medeltidsengelsk filologi och litteratur. Han har studerat engelska, tjeckiska och finska på Karlsuniversitetet i Prag, där han numera är professor i engelska. Čermák har inte bara utmärkt sig som forskare, utan även som översättare. En av hans viktigaste översättningar är Beowulfkvädet, skrivet på fornengelska, vars tjeckiska översättning han färdigställde 2001.

Intresset för episka berättelser och det finska språket har även lett Čermák till Kalevala. Čermák har bland annat beskrivit Kalevala så här: ”Kalevala är en jämnt flödande, frenetisk och extrovert sång om världen. Den utgör en katalogisk samling av berättelser, och som grundstenen i finsk litteratur förmedlar och skapar den ett nationellt förflutet.”

Den första tjeckiska översättningen av Kalevala gjordes av författaren Josef Holeček 1894. På förhösten 2014 gav Tjeckiska Vetenskapsakademiens förlag Academia ut Kalevala i en reviderad och kommenterad upplaga. Professor Jan Čermák var den bärande kraften bakom arbetet och hade till sin hjälp en grupp bestående av finsklärare vid Karlsuniversitetet. Det här omfattande, över 1 000 sidor långa verket kan karakteriseras som en kritisk utgåva av Elias Lönnrots och Josef Holečeks Kalevala. Där presenteras och analyseras tolkningar av eposet ur en lingvistisk, kulturhistorisk och etnografisk synvinkel.