Kalevalasällskapets pris

Kalevalasällskapets pris på 10 000 euro tilldelas vart tredje år en person som genom vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet på ett betydande sätt har gjort folkdiktningen, Kalevala eller den nationella kulturen känd.

2014 års pris till Senni Timonen

Fil.dr. Senni Timonen tilldelades som femte i ordningen Kalevalasällskapets pris som erkänsla för sitt arbete som forskare av folklyrik. Timonen har med sitt vetenskapliga arbete gjort folkets poetiska kreativitet känd. Priset överräcktes till Timonen på Kalevalasällskapets seminarium på Kalevaladagen den 28 februari 2014.

Foto Elina Lampela

Foto Elina Lampela

Senni Timonens doktorsavhandling Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (Jag, rummet, känslan. Synvinklar på runometrisk folklyrik, 2004) har varit revolutionerande i flera bemärkelser. Där lyfter hon fram de dimensioner i rubrikens huvudbegrepp som bryter igenom lyriken, som tidigare setts som kortfattad och feminint nyckfull.

Minä, tila, tunne fastställde ett nytt perspektiv på folklyriksforskningen genom att sätta fokus på kvinnor i olika ålder som individer, genom att beskriva deras känsloskalor från sorg till glädje och från ensamhet till gemenskap. Allt det här byggde på ett suveränt forskningsmaterial och på kunskap om runometrisk folklyrik, den bästa i världen. Läs mer.

Belönade

2014 – Forskare Senni Timonen
Senni Timonen (s. 1944) on tieteellisellä työllään tehnyt tunnetuksi kansan runollista luovuutta.

2011 – Professor Heikki Laitinen
Heikki Laitinen (f. 1943) är en förbryllande mångsidig aktör inom finsk folkmusik, konst och kultur.

2008 – Professor Michael Branch
Michael Branch (f. 1940) har med sina flera omfattande avhandlingar gett A. J. Sjögren en röst och gjort honom känd.

2005 – Kompositör Tapio Tuomela
Tapio Tuomela (f. 1958) är en internationellt känd kompositör och dirigent.

2002 – Forskare Unelma Konkka
Unelma Konkka (1921–2011) var en av dem som bäst gjort den östersjöfinska kulturen känd bland den ryskspråkiga läsekretsen.