Senni Timonen

Fil.dr. Senni Timonen tilldelades som femte i ordningen Kalevalasällskapets pris som erkänsla för sitt arbete som forskare av folklyrik. Timonen har med sitt vetenskapliga arbete gjort folkets poetiska kreativitet känd. Priset överräcktes till Timonen på Kalevalasällskapets seminarium på Kalevaladagen den 28 februari 2014.

Foto Elina Lampela

Foto Elina Lampela

Senni Timonens doktorsavhandling Minä, tila, tunne. Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (Jag, rummet, känslan. Synvinklar på runometrisk folklyrik, 2004) har varit revolutionerande i flera bemärkelser. Där lyfter hon fram de dimensioner i rubrikens huvudbegrepp som bryter igenom lyriken, som tidigare setts som kortfattad och feminint nyckfull.

Minä, tila, tunne fastställde ett nytt perspektiv på folklyriksforskningen genom att sätta fokus på kvinnor i olika ålder som individer, genom att beskriva deras känsloskalor från sorg till glädje och från ensamhet till gemenskap. Allt det här byggde på ett suveränt forskningsmaterial och på kunskap om runometrisk folklyrik, den bästa i världen.

Kvinnoperspektivet har på ett naturligt sätt löpt igenom Senni Timonens hela produktion, åtminstone sedan 1977, då hon gav ut skriften Metsän ruusu ja taivaan lintu: vastaheränneen feministin mietteitä (Rosen i skogen och fågeln på himlen: en nyvaknad feminists funderingar). Ett nyckelverk inom det folkloristiska kvinnoperspektivet är boken Louhen sanat: kirjoituksia kansanperinteen naisista (Louhis ord: texter om kvinnor i den folkliga traditionen, 1990), som Timonen redigerat i samarbete med Aili Nenola.

Timonens forskningsarbete har öppnat upp folklyrikens bild av det förflutna, och dess inspirerande påverkan går att skönja i alla avhandlingar under det här årtusendet där man har granskat gamla finska folkdikter. Senni Timonen har enligt många varit en inspirerande handledare, en utmärkt forskningspartner och en finkänslig kritiker.

Senni Timonen är född i Helsingfors. Hon tog studenten från Brändö samskola 1963 och blev fil.kand. från Helsingfors universitet 1974. Fil. dr. disputerade hon till 2004. Hon har arbetat som forskare och specialforskare på Finska litteratursällskapets folkminnesarkiv.