Kekridagens hederspris

Kalevalasällskapet delar varje år ut Kekridagens hederspris till personer som utmärkt sig inom finsk kultur och finskt kulturarv. Det finns tre priskategorier: erfarna forskare och konstnärer, unga forskare och konstnärer samt traditionsexperter och -bevarare.

Kekridagens hederspris 2016

Kalevalasällskapets styrelse delade ut Kekridagens hederspris till åtta forskare, konstnärer och experter som utmärkt sig inom finsk kultur och finskt kulturarv. Priserna delades ut under Kalevalasällskapets kekridagsseminarium den 3 november. Priset för förtjänstfullt arbete inom vetenskap, konst och kultur tilldelades professor emeritus Veikko Anttonen, docent, professor emerita Kaija Heikkilä, medicine doktor Antti Hernesniemi och docent Sinikka Vakimo. Priset till unga forskare tilldelades Ilona Korhonen. Priset till traditionsexperter och -bevarare erhölls av Seppo Kalliokoski, Maila Hietala, Salme Kokko och Pirkko Savolainen.