Årsboken

Historia

Kalevalasällskapets första årsbok utkom på Kalevaladagen 1921. Layouten designades av sällskapets vice ordförande Akseli Gallen-Kallela. Årsboken gavs då ut av Otava, 1922–1978 av WSOY, och sedan 1979 ges den ut av Finska litteratursällskapet.

Årsboken har gett många unga forskare en första chans att publicera en vetenskaplig artikel. Många mer erfarna forskare har publicerat delar eller första utkast av senare utgivna större avhandlingar i årsboken. Huvudparten av artiklarna består dock av unik primärforskning.

En central plats i årsboken har forskningen kring Kalevala och folkdiktningen haft, men också etnologi, lingvistik, litteraturforskning, arkeologi och religionsvetenskap har fått sitt utrymme. Under en lång tid bestod årsböckerna av valfria artiklar skrivna av forskare inom olika fackområden. Men i början av 1970-talet började man sammanställa årsböckerna kring ett tema. Det första temat var Lappland, vilket bland annat har följts av namntraditioner, festtraditioner, Karelen, allmogeförfattarna, spel och lekar, utlandsfinländare, folkmedicin, skogen, fennicismen, helighetsbegreppet i traditionen samt Lönnrot och Kalevala.

Årsboken finns att köpa i Finska litteratursällskapets bokhandel i Helsingfors på adressen Mariegatan 7 samt i nätbokhandeln. Beställningar till Finska litteratursällskapet, tel. +358 20 113 1216. Bekanta dig med de årsböcker som finns tillgängliga på vår finskspråkiga sida >