Översättningar av Kalevala

Kalevala har blivit en del av världslitteraturen. Eposet har översatts till över 60 språk. Vid sidan av översättningarna i versform har det också gjorts prosaöversättningar, förkortade utgåvor och bearbetade versioner.

Nedan finns en förteckning över alla översättningar av Kalevala. Förteckningen bygger på en lista över Kalevalaöversättningar i verket Anttonen & Kuusi 1999, 151–164. Sedan 2012 uppdateras förteckningen av Kalevalasällskapet. Språken har listats i alfabetisk ordning, översättningar på samma språk från den äldsta till den senaste. Efter översättarens namn anges verkets namn inom parentes, eventuell annan huvudrubrik än Kalevala samt förlagets hemort/tryckort och verkets sidantal. Om inget annat anges är översättningen i versform, har gjorts direkt från finskan och omfattar hela texten i Kalevala. Nya upplagor av översättningar finns inte med i förteckningen.

Arabiska
1991 Sahbān Ahmad Mroueh (Al-kalifala). Beirut. 419 s.

Armeniska
1972 A. Siras. Jerevan. 332 s. Prosa.

Bulgariska
1992 Nino Nikolov. Sofia. 604 s.

Danska
1902 F. Ohrt (De seks første sange af Kalevala). København. 108 s. Sång 1–6.
1907 F. Ohrt. København. 275 s. Förkortad utgåva, cirka 10 000 verser.
1908 Eva Moltesen (Fra Kalevalas lunde). København. 169 s. Prosa.
1988 Søren Sørensen (Himmelsmeden, gendigtet efter Kalevala). København. 95 s. Prosaversion.
1994 Hilkka & Bent Søndergaard. København. 275 s.

Engelska
1868 John Addison Porter (Selection from the Kalevala). New York. 148 s. Översatt till engelska från Anton Schiefners tyskspråkiga Kalevala. Sång 3 och 4 samt delar av den första och andra sången.
1888 John Martin Crawford. New York. I–II. XLIX + 744 s.
1893 R. Eivind (Finnish Legends for English Children). London. 214 s. Handlingen i de flesta Kalevalasångerna i prosaform för barn.
1907 W. F. Kirby. London. I–II. XV1 + 328 + VIII + 286 s.
1923 Parker Fillmore (The Wizard of the North). New York. 213 s. Huvudsakligen sångerna om Väinämöinen som prosaberättelser.
1925 Hilda Wood (The Three Heroes of Finland and other stories). Manchester. 116 s. Prosaberättande för unga.
1935 James Baldwin (The Sampo: A Wonder Tale of the Old North). New York. 368 s. Prosaberättande med utgångspunkt i händelserna i Kalevala.
1940 Babette Deutsch (Heroes of the Kalevala). New York. 238 s. Prosa.
1950 Aili Kolehmainen Johnson. Hancock. 278 s. Förkortad utgåva i prosaform.
1963 Francis Peabody Magoun, Jr. Cambridge, Massachusetts. XXIV + 410 s. Prosa.
1966 Keith Bosley (Tales from the Long Lakes). London. 144 s. Berättat med egna ord för ungdomar, utdrag på runometer. Samma verk har getts ut i USA under namnet The Devil’s Horse. New York. 1971. IX + 148 s.
1969 Francis Peabody Magoun, Jr. (The Old Kalevala and Certain Antecedents). Cambridge, Massachusetts. XIX + 312 s. Prosaöversättningar av Gamla Kalevala och Ur-Kalevala.
1973 Keith Bosley (The Song of Aino). London. 28 s. Översättning av 4:e sången.
1973 Irma Kaplan (Heroes of Kalevala). London. 63 s. Förkortad utgåva i prosaform.
1977 Ursula Synge. London. 222 s. Prosaberättande.
1985 Keith Bosley (Wanton Loverboy: Kalevala Cantos 11–15). Helsingfors. 77 s. Översättning av sångerna om Lemminkäinen.
1986 Toni de Gerez (Louhi, Witch of the North Farm: A Story from Finland’s Epic Poem the Kalevala). New York. 32 s. Prosaberättande för barn.
1988 Eino Friberg. Helsingfors. 408 s.
1989 Keith Bosley. Oxford. 679 s.
1996 Aaron Shepard (The Maiden of Northland: A Hero Tale from Finland). New York. 40 s. Prosaberättande för barn.
2000 Craig Cormack (Kalevala Revisited). Canberra. 44 s. En satirisk version av sång 1–6.

Esperanto
1964 Joh. Edv. Leppäkoski. Helsingfors. 368 s.

Estniska
1883 M. J. Eisen (Wäike Kalewala). Tartu. 115 s. Händelserna i Kalevala kortfattat återberättade.
1891, 1898 M. J. Eisen. Tartu. I–II. 364 + 334 s.
1939 August Annist. Tartu. 268 s.
1959 August Annist. Tallinn. 384 s.
1981 Asta Põldmäe (Kalevala lood). Tallinn. 76 s. Översättning av Martti Haavios verk Kalevalan tarinat (Kalevalas berättelser) (1966).

Franska
1845 L. A. Léouzon Le Duc (La Finlande. Son histoire primitive, sa Mythologie, sa Poésie épique avec la traduction complète de sa grande épopée). Paris. I–II. XCCCVIII + 262 + 444 s. Prosaöversättning av Gamla Kalevala.
1867 L. A. Léouzon Le Duc. Paris. XLVII + 508 s. Prosaöversättning av Nya Kalevala.
1926 Charles Guyot. Paris. 248 s. Resumé av L. A. Léouzon Le Ducs franska prosaöversättning (1867).
1927 Jean-Louis Perret. Paris. 176 s. Förkortad utgåva i prosaform, cirka 8 000 verser av F. A. Hästeskos (red.) förkortade Kalevala (1925).
1930 Jean-Louis Perret. Paris. 686 s.
1944 Edmée Arma (Sept contes finnois tirés du Kalevala). Paris. 32 s. Prosaberättande för barn.
1961 Madeleine Gilard. Paris. 168 s. Prosaberättande för barn.
1967 Anne-Marie Cabrini. Italien. 134 s. Översättning till franska av Elena Primicerios bearbetade version av Kalevala på italienska (1941).
1991 Gabriel Rebourcet. Paris. 437 + 468 s.
1994 Dominique Wanin (Louhi, la sorciére du Nord: un conte du poéme épique finlandais le Kalevala). Paris. 32 s. Översättning av Toni de Gerez verk Louhi, Witch of the North Farm (1994).
2000–2001 Christian Lavarenne (Le grand Kalevala de Leppäkoski). 242 + 190 s. Fransk översättning av Leppäkoskis översättning till esperanto (1964). 2 delar. Stencil.

Fula
1983 Alpha A. Diallo. Budapest. 174 s. Innehåller cirka 4 000 verspar. Bygger huvudsakligen på István Rácz översättning till ungerska.

Färöiska
1964 Jóhannes av Skarði. Tidskriften Følvi. 50:e sången.
1984–1987 Jóhannes av Skarði. Tidskriften Varðim. Sång 1–14.
1993 Jóhannes av Skarði. Tórshavn. 435 s.

Georgiska
1969 M. Mačavarian, Š. Tšantladze & G. Dzneladze. Tbilisi. 726 s.

Grekiska
1992 Maria Martzoukou. Aten. 140 s. Sång 1, 7, 10, 18–22, 42–43, resumé i prosaform av resten.

Hebreiska
1930 Saul Tschernichowsky. Berlin. 180 s. Förkortad utgåva, cirka 3 750 verser.
1964 Sarah Tovia. Israel. 218 s. Prosa med utdrag på runometer. Översatt från Janina Porazińskas polska version av Kalevala (1958).

Hindi
1990 Vishnu Khare. New Delhi. 766 s. En ny och mer omfattande version 1997.

Holländska
1905 Nellie van Kol. Rotterdam. 140 s. Berättat för barn utifrån Rafaël Hertzbergs svenska bearbetade prosaversion (1875).
1928 Maya Tamminen (Finsche mythen en legenden). Zutphen. 404 s. Sång 3–5, 22, 42 och 43 översatta till runometer; resten huvudsakligen på prosa.
1940 Jan H. Eekhout. Nijkerk. 274 s. Förkortad utgåva, cirka 12 000 verser.
1985 Maria Mies le Nobel. Zeist. 331 s.
2002 Lidwien van Greffen. Zeist. 117 s. Version för barn.

Isländska
1957, 1962 Karl Ísfeld. Reykjavik. I–II. 168 + 200 s.

Italienska
1906 Igino Cocchi. Arezzo. 206 s. Sång 15 och 16 samt en resumé av innehållet i de övriga sångerna.
1909 Igino Cocchi. Florence. I–II. XX + 330 + VII + 308 s.
1910 Paolo Emilio Pavolini. XXIV + 367 s. Milano–Palermo–Neapel. Förkortad upplaga Florence 1935, 264 s.
1912 Francesco Di Silvestri-Falconieri. Lanciano. 388 s. Prosa.
1941 Elena Primicerio (Finlandia, terra di eroi. Racconti del Kalevala). Florence. 152 s. Prosa. Ny upplaga 1965 (Il Kalevala, ”Finlandia, terra d’eroi”). 134 s.
1957 Pino Bava. Asti. 186 s. Prosaberättande.
1971 Giovanni Radone (Tra gli eroi di Kalevala). Palermo. 222 s. Prosaberättande för skolundervisning.
1980 Liliana Calimeri (Racconti finlandesi). Brescia. 208 s. Italiensk översättning av Ursula Synges engelska prosaversion Kalevala, Heroic tales from Finland (1977).
1986 Gabriella Agrati. Milano. 143 s. Förkortad utgåva i prosaform.

Japanska
1937 Kakutan Morimoto. Tokyo. 28 + 628 + 42 s.
1940 Yasuko Morimoto (Shōnen shōjo yeno monogatari. Karewar monogatari). Tokyo. 304 s. Kalevalas berättelser skildrade för barn.
1961 Tsutomu Kuwaki. (Shōnen shōjo sekai bungaku zenshū 2: 323–422).
1974 Reiko Sakai (Finrando minzoku jojishi). Tokyo. 206 s. Översättning av Martti Haavios bok Kalevalan tarinat (Kalevalahistorier) (1966).
1976 Tamotsu Koizumi. Tokyo. I–II. 480(+ 8) + 497 (+ 7) s.
1985 & 1999 Tamotsu Koizumi (Kalevalan valitut runot: 1. tietäjä Väinämöinen ja Sammon tarina & 2. Lemminkäinen ja Kullervo). Parallellt med den finska originaltexten. 137 + 183 s.

Jiddisch
1954 Hersh Rosenfeld (Folks epos fun di Finen). New York. 192 s. Förkortad utgåva, cirka 4 000 verser.

Kannada/ tulu
1985 Amrta Sõmeśvara (Phínlamda ãdikãvyo Kãlevãlã: samdhi 11–15, Mõkeda bīre Leminkãye). Udupi. 89 s. Sångerna om Lemminkäinen. Översättningen bygger på Keith Bosleys Wanton Loverboy (1985).

Karelska/ livvi
2009 Zinaida Dubinina (som språkexpert Jelena Bogdanova, red. Pertti Lampi). Sällskapet för karelska språket. 519 s.

Katalanska
1994 Encarna Sant-Celoni i Verger. València. 169 s. Förkortad utgåva i prosaform för skolungdomar, innehåller övningsuppgifter.
1997 Ramon Garriga-Marquès & Pirkko-Merja Lounavaara. Barcelona. 647 s.

Kinesiska
1962 Shih Hêng. Shanghai. V + 968 s. Bygger på W. F. Kirbys engelska översättning (1907) av upplagan från 1956. I upplagan från 1981 anges översättarens namn som Sun Yong (= Shih Hêng).
2000 Zhang Hua Wen. Nan Jing. 874 s.

Komi
1980, 1984 Adolf Turkin. Vojvyv Kodzuv 6/1980: 40–42 & 2/1984: 36–41. Syktyvkar. Väinämöinen spelar kantele och 10:e sången.

Kroatiska
2000 Stjepan A. Szabó. Zagreb. 227 s. Förkortad utgåva i prosaform.
2006 Slavko Peleh. Bjelovar. 516 s.

Latin
1986 Tuomo Pekkanen. Helsingfors. 365 s.

Lettiska
1924 Linards Laicens. Riga. 304 s.

Litauiska
1922 A. Sabaliauskas. Kaunas. 424 s.
1972 Justinas Marcinkevičius. Vilnius. 370 s.

Lågtyska
2001 Herbert Strehmel. Hamburg. 323 s.

Makedonska
1998 Vesna Acevska. Skopje. 441 s. Översatt från ryska.

Meänkieli (tornedalsfinska)
2007 Bengt Pohjanen (”Jokos lorut lapoit lophuun”: neljä laulua Kalevalasta meänkielelä). Överkalix. 117 s.

Moldaviska
1961 P. Starostin. Kišinau. 238 s. Prosa med utdrag ur sångerna. Översatt från A. Ljubarskajas bearbetade version för barn på ryska (1953).
1985 P. Starostin. Kišinau. 296 s. Ett urval av Kalevalas sånger.

Norska
1967 Albert Lange Fliflet. Oslo. 400 s. Innehåller 20 352 verser, 2 443 verser har utelämnats.
2006 Mikael Holmberg (Kampen om Sampo: historier fra Kalevala). Oslo. 120 s. Bearbetad prosaversion.

Oriya
2001 Mahendra Kumar Mishra. Dagarpara, Cuttack. 36 s. Förkortad utgåva i prosaform.

Persiska
1999 Mersedeh Khadivar Mohseni & Mahmoud Amir Yar Ahmadi. Teheran. 397 s.

Polska
1958 Janina Porazińska. Warszawa. 300 s. Prosa med utdrag ur sångerna för barn.
1965–1969 Józef Ozga Michalski & Karol Laszecki. Radar XIX:11–XXIII:12.
1974 Józef Ozga Michalski & Karol Laszecki. Toruń. 762 s.
1998 Jerzy Litwiniuk. Warszawa. 671 s.

Portugisiska
2007 Orlando Moreira. Lissabon. 386 s. Översatt från engelska.
2013 Ana Soares & Merja de Mattos-Pareira. Portugal. 608 s.

Rumänska
1942 Barbu B. Brezianu. Bukarest. XIX + 378 s. Prosaöversättning.
1959 Julian Vesper. Bukarest. XXXIX + 842 s. Innehåller cirka 25 000 verser. I–II. XXV + 355 + 405 s.
1965 Barbu B. Brezianu. Bukarest. 60 s. Förkortad utgåva för barn .

Ryska
1847 August Mauritz Öhman (Glavnyja čerty iz drevnej finskoj epopei Kálevaly). Helsingfors. IX + 94 s. Referat i prosaform av handlingen i Kalevala, några utdrag på runometer på finska och ryska.
1880 Samuel Wilhelm Hellgren (Pesni o Kullerve). Moskva. IV + 72 s.
1881 Samuel Wilhelm Hellgren (Pesni pro Aino). Helsingfors. 32 s.
1881 E. Granström. S:t Petersburg. VII + 242 s. Referat i prosaform av handlingen i Kalevala.
1885 Samuel Wilhelm Hellgren (Tri pervyja pesni). Helsingfors. 56 s. Sång 1–3.
1888 L. P. Belskij. S:t Petersburg. 616 s.
1889 N. A. Borisov & Viktor Ostrogorskij. S:t Petersburg. 120 s. Prosaberättande för ungdomar, utdragen på runometer översatta av Ostrogorskij.
1953 A. Ljubarskaja. Petrozavodsk. 190 s. Handlingen i Kalevala berättad i prosaform för barn. Utdragen ur sångerna ur L. P. Belskijs översättning (1888).
1970 N. Laine & M. Tarasov & A. Titov & A. Hurmevaara. Petrozavodsk. XLIII + 330 s. O. V. Kuusinens urval av Kalevalan runoutta (Dikter ur Kalevala) (1949).
1985 Armas Mishin (Sampo: iz ”Kalevaly”). Petrozavodsk. 125 + 16 s. Version för barn av avsnitten om Sampo. Parallellt med den finska originaltexten.
1992 L. P. Belskij & W. F. Kirby. S:t Petersburg. 270 s. Sång 4, 6, 7, 16, 18, 27, 31–33, 37, 39 och 45. Texten på finska, ryska (Belskij) och engelska (Kirby).
1998 Eino Kiuru & Armas Mishin. Petrozavodsk. 583 s. Parallellt med den finska originaltexten.
2004 Eino Kiuru & Armas Mishin (Runokokous Väinämöisestä) (Runosamling om Väinämöinen). Kuhmo–Petrozavodsk. 263 s. Översättning av Ur-Kalevala, parallellt med den finska originaltexten.
2005 Pavel Krusanov. Moskva–S:t Petersburg. 267 s. Prosa.
2006 Eino Kiuru & Armas Mishin (Kalevala 1835). Kuhmo–Petrozavodsk. 263 s. Översättning av Gamla Kalevala, parallellt med den finska originaltexten.
2006 Eino Kiuru & Armas Mishin (Kalevala 1862). Kuhmo–Petrozavodsk. 299 s. Översättning av Lönnrots förkortade utgåva av Kalevala (1862), parallellt med den finska originaltexten.
2007 Eino Kiuru & Armas Mishin (Sikermä-Kalevala. Lemminkäinen, Väinämöinen, Naimakansan virsiä). Petrozavodsk. 126 s. Parallellt med den finska originaltexten.

Serbiska/ serbokroatiska
1935, 1939 Ivan Sajković. Helsingfors. I–II. XVI + 158 + 134 s.
1954 Ivan Sajković. Sarajevo. 146 s. Samma översättning med latinska bokstäver.

Slovakiska
1962 Marianna Prídavková-Mináriková & Miroslav Válek. Bratislava. 215 (+ 9) s. Prosa och utdrag ur sångerna. Översättning av Janina Porazińskas polska version av Kalevala (1958).
1986 Marek Světlik och Jan Petr Velkoborský. Bratislava. 447 s.

Slovenska
1961 Matej Rode & Severin Šali. Ljubljana. 184 s. Prosa och utdrag ur sångerna. Översättning av A. Ljubarskajas ryska version av Kalevala för barn (1953).
1991 Jelka Ovaska Novak. Ljubljana. 181 s. Ett urval, delvis prosa.
1997 Jelka Ovaska Novak & Bogdan Novak. Ljubljana. 345 s.

Spanska
1944 Alejandro Casona. Buenos Aires. 156 s. Förkortad utgåva i prosaform. Bygger på Charles Guyots franskspråkiga resumé (1926) av L. A. Léouzon Le Ducs franska prosaöversättning (1867).
1953 María Dolores Arroyo. Barcelona. XIV + 712 s.
1967 Juan B. Bergua. Madrid. 346 s. Prosa.
1984 Joaquin Fernández & Ursula Ojanen. Madrid. 636 s.
1995 Carmen Crouzeilles. Buenos Aires. 45 s. Prosaversion för barn.

Svenska
1841 M. A. Castrén. Helsingfors. I–II. XXXIV + 197 + 216 s. Översättning av Gamla Kalevala.
1850 Carl Gustav Borg. Suomi 1850. Kullervo-sångerna 31–36. I ny upplaga 1851. Helsingfors. 68 s.
1852 Carl Gustav Borg (Lemminkäinen). Helsingfors. 180 s. Sång 11–15 och 26–30.
1857 Karl Collan (Ilmarinens Bröllop, Episod ur Kalevala). Suomi 16: 85–214.
1864–1868 Karl Collan. Helsingfors. I–II. 435 + 391 s.
1875 Rafaël Hertzberg (Kalevala berättad för ungdom). Helsingfors. 114 s. Handlingen i Kalevala kortfattat återberättad för ungdomar, emellanåt utdrag på runometer. På finska 1875.
1884 Rafaël Hertzberg. Helsingfors. 304 s. Översättning på runometer.
1902 Elsa Dahlström. Stockholm. 104 s. Prosaberättande för ungdomar.
1944 Olav Homén. Åbo. XVI + 388 s. Förkortad utgåva, 10 398 verser.
1944 Vilhelm Zilliacus. Stockholm. 96 s. Prosa med utdrag på runometer. Bygger på andra upplagan av Karl Collans svenska översättning (1922.)
1948 Björn Collinder. Stockholm. 386 s. Två olika förkortade utgåvor 1950 (Helsingfors) och 1960 (Uddevalla).
1985 Eli Margareta Wärnhjelm. Esbo. 88 s. Berättat för barn. Bygger på Karl Collans översättning.
1999 Lars Huldén & Mats Huldén. Stockholm. 380 s.
1999 Anders Larsson (Kalevala för lata). Helsingfors. 89 s. Förkortad utgåva i versform.

Swahili
1992 Jan Knappert (Utenzi wa Kalevala). Dar es Salaam. 223 s. Ett urval av Kalevalas sånger.

Tamil
1994 Ramalingam Sivalingam. Hong Kong. XXXVIII + 426 s.
1999 Ramalingam Sivalingam (Urainadaiyil). Tamilnadu. 352 s. Prosaöversättning.

Tjeckiska
1894–1895 Josef Holeček. Prag. I–VI. XI + 942 s.
1908 Bořvoj Prusík. Prag. VIII + 156 s. Översättning av E. Granströms prosaversion (1881).
1946 Bohuslav Čepelák (Severské báje a pověsti). Brno. 238 s. Prosa.
1962 Vladislav Stanovský (O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo). Prag. 108 (+ 26) s. Prosa med utdrag på runometer.

Tulu
jfr. kannada

Turkiska
1965–1966 Lâle & Muammer Obuz. Ankara. I–II. XXIV + 332 + X + 346 s.
1982 Lâle & Muammer Obuz. Ankara. VII + 288 s. Förkortad prosautgåva med utdrag ur sångerna.

Tyska
1852 Anton Schiefner. Helsingfors. XVI + 300 s.
1885, 1886 Hermann Paul. Helsingfors. I–II. XVI + 428 + XI + 394 s.
1891 Fr. Spengler (Die Kalewainen in Pochjola. Finnische Mythe in 4 Bildern). Stuttgart. XI + 502 s. Fyra scener ur Kalevala fritt återberättade: 1) Frieriet. 2) Sampo. 3) Lemminkäinen uppväcks från de döda. 4) Kampen om lyckan.
1914 Martin Buber. München. VIII + 482 s. Baserad på Anton Schiefners översättning (1852).
1921 Martin Buber. München. XX + 356 s. Baserad på Anton Schiefners översättning till tyska (1852), fler ändringar än i upplagan från 1914.
1936 Arthur Luther. Leipzig. 216 s. Huvudsakligen prosa.
1936 Else Steup & Karl Hobrecker. Stuttgart. 124 s. Prosaberättande för ungdomar baserat på Hermann Pauls tyska översättning (1885–1886).
1940 Karl Meuli (Die Schönsten Lieder des Kalewala). Basel. 118 s. Förkortad utgåva av sång 14, 17, 32, 40–43 och 50.
1948 Dagmar Welding. Stuttgart. 692 s. Baserat på Anton Schiefners översättning (1852).
1959 Heinz Goldberg. Leipzig. 212 s. Huvudsakligen prosa.
1964 Gisbert Jänicke (Die Geschichte von Kullerwo). Frankfurt am Main. 88 s. Översättning av Kullervo-sångerna.
1967 Lore & Hans Fromm. München. 386 (+ 8) s. Parallellutgåva: Kalevala. Kommentar von Hans Fromm. München. 1967. 345 s.
1968 Wolfgang Steinitz. Rostock. 408 s. Förkortad utgåva, 12 438 verser. Baserad på Anton Schiefners (1852) och Martin Bubers (1921) översättningar till tyska.
1968 István Rácz. Olten. 56 s. En ljudskiva som bilaga. Utdrag ur Kalevalas sånger.
1978 Inge Ott. Rastatt. 288 s. Huvudsakligen prosa baserat på Lore och Hans Fromms översättning till tyska (1967).
1985 Wolfgang Steinitz (Sampo und Kullervo). Rostock. 156 s. Förkortad utgåva. Baserad på Anton Schiefners (1852) och Martin Bubers (1921) översättningar.
1987 Anton Schiefner (Kalevala. 41. Gesang). Koblenz. 15 s. Sång 41 som fristående utgåva.
1987 Anton Schiefner (Kalevala. 45. Gesang). Koblenz. 15 + 4 s. Sång 45 som fristående utgåva.
2004 Gisbert Jänicke.

Udmurtiska
2001 Anatoli Uvarov. Iževsk. 159 s. Förkortad utgåva i versform.

Ukrainska
1901 E. Timčenko. Lvov. 357 (+ 11) s.

Ungerska
1871 Ferdinánd Barna. Budapest. XV + 336 s.
1901 Béla Vikár (A Kalevalából). Budapest. 79 s. Sångerna om Lemminkäinen 11–15.
1908 Béla Vikár (Kullervó énekei). Budapest. 144 s. Kullervosångerna 31–36.
1909 Béla Vikár. Budapest. XVI + 354 s.
1950 Béla Vikár. Budapest. XLIV + 228 s. O. V. Kuusinens (red.) urval ur Kalevalan runoutta (Dikter ur Kalevala) (1949).
1969 Kálmán Nagy (Kalevala földjén). Bukarest. 102 s. Sång 1, 3, 13, 19, 22 och 43.
1972 Kálmán Nagy. Bukarest. 558 s.
1974 István Rácz (Kullervo). Helsingfors. 80 s. Kullervosångerna 31–36.
1976 István Rácz. Helsinki. 408 s. Stencil. (Tryckt 1980. Budapest. 410 s.)
1985 Akos Koczogh (A Csodamalon: mesék a Kalevalából). Budapest. 54 + 6 s. Förkortad utgåva, baserad på István Rácz översättning.
1985 Antal Reguly (Régi Kalevala). Kecskemét. 54 s. Sång 1–3 och 29 ur Gamla Kalevala.
1987 Imre Szente. München. 377 s.
1997 István Rácz. Budapest. 208 s. Översättning av Martti Haavios Pienois-Kalevala (Mini-Kalevala) (1938).
2001 Imre Szente. Szombathely. 362 s. Prosaöversättning.
2002 Antal Reguly, Ferdinánd Barna, Pál Hunfalvy, István Fábián, Béla Vikar, Géza Képes, Kálmán Nagy, István Racz, Imre Szente, Domokos Varga. Szentendre. 10 olika översättningar av Kalevalas 1:a sång (Antal Reguly av Gamla Kalevalas 1:a sång).

Urdu
2012 Arshad Farooq. Pakistan.

Vepsiska
2003 Nina Zaiceva (Kalevala lapsile i norištole). Petrozavodsk. 163 s. Förkortad utgåva i versform baserad på Kiurus & Mishins ryska översättning.

Vietnamesiska
1986 Cao Xuân Nghiêp. Ho Chi Minh. 254 s. Förkortad utgåva i prosaform, utdrag ur sångerna.
1991 Hoàng Thái Anh (Truyện dân gian Phần lan). Hà Nôi. 133 s. Förkortad utgåva i prosaform, som förlaga Elena Primicerios Finlandia, terra di eroi – racconti di Kaleva (1941).
1994 Bùi Viêt Hoa. Hà Nôi. 830 s.
1999 Bùi Viêt Hoa (Cối xay thần xam pô). Hà Nôi. 80 s. Bilderbok för barn.

Vitryska
1956 M. Mašapa. Prosa med utdrag ur sångerna. Översättning av A. Ljubarskajas ryska bearbetade version för barn av Kalevala (1953).