Vuosikirja 1990

Inkerin teillä

Kalevalaseuran vuosikirja 69–70.

Toim. Pekka Laaksonen ja Sirkka-Liisa Mettomäki.
SKS, Helsinki 1990.

Kannen kuva: Samuli Paulaharju, 1911.
Kannen suunnittelu: Osmo Omenamäki.

Perinteen ja kulttuurin tutkijoille Inkeri on aina ollut erityisen kiintoisaa maata. Inkerin tutkimuksella on pitkä ja maineikas historiansa. Inkerin teillä jatkaa merkittävällä tavalla Inkerin menneisyyden ja kulttuurin selvittelyä. Teos sisältää artikkeleita, joissa perinteen, historian, kielen, arkeologian ja kirjallisuuden tutkijat tarkentavat kokonaiskuvaa entisestä Inkeristä. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi teos sisältää muutamia runoja ja sangen vaikuttavia arkistojen kätkössä olleita matkakertomuksia ja päiväkirjan lehtiä. Inkerin teillä sisältää runsaasti valokuvia, jotka pääosin ovat ennen julkaisemattomia.

Sisällys

Katri Korvela
Isien maa

Aale Tynni-Haavio
Äitini medaljonki

Irma-Riitta Järvinen
Aili Laihon päiväkirja Viron Inkeristä kesällä 1937

Ilmar Talve
Matka vatjalaisiin 1942

Lili Waronen
Pappilan emäntänä Kaprion seurakunnassa

Pirkko Sihvo
Varsinaiset vallan omat

Eino Kiuru
Soikkolan viimeisiä runonlaulajia tapaamassa

Arvo Survo
Itku Inkerille

Lauri Honko
Inkerin tutkimus tienhaarassa

Pirjo Uino
Inkerinmaan arkeologiasta

Erkki Kuujo
Inkerin suomalaisasutuksen synnystä 1600-luvulla

Veijo Saloheimo
Itäisen Inkerin väestömuutoksia Ruotsin vallan alussa

Saulo Kepsu
Inkereen nimistön ja asutuksen vaiheita

Annikki Toikka-Karvonen
Inkerin tie itsenäisyystaisteluun

Toini-Inkeri Kaukonen
Lapsuun ja nuoruus Keski-Inkerin savakkokylissä

Helena Järvinen
Ontropon emolaulu

Matti Kuusi
Olgoi-akka Hevaan Tönttölästä

Hannes Sihvo
Inkeri-passio – katsaus Inkeri-kirjallisuuteen Stalinin vainovuosilta glasnostin aikaan

Heikki Kirkinen
Merjasta Mikkeliin – kadonneen sukulaiskansan jäljillä

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 1989