Vuosikirja 2005

Kansanetiikkaa. Käsityksiä hyvästä ja pahasta

Kalevalaseuran vuosikirja 84.

Toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela.
SKS, Helsinki 2005.

Kannen kuva: Tyyne Esko, Sankari Hilma, 1983. Valokuva Tom Jakobsson.
Kannen suunnittelu: Markus Itkonen

Tässä vuosikirjassa kahdeksantoista tutkijaa pohtii, millaisia kansanomaisia käsityksiä hyvästä ja tavoiteltavasta tai huonosta mutta houkuttelevasta elämästä suullinen perinne ja kirjalliset tekstit meille välittävät. Kirjoituksia yhdistää oletus kansanetiikan moniäänisyydestä ja ulottumisesta kaikille elämänalueille. Käy ilmi, että eräät piirteet ovat historiallistuneet ja toiset, esimerkiksi velvollisuus- ja oikeudenmukaisuuskäsitykset voivat olla vanhanaikaisuudessaan hämmästyttävän ajankohtaisia.

Kansanetiikassa käännetään asioista näkyville useita puolia, vaihtoehtoisia tulkintoja, mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Hyvän ja oikean ohella pohditaan sitäkin, miten on arvioitu moraalisten esikuvien epäiltävyyttä ja kultaisen keskitien riittämättömyyttä.

Sisällys

Saatteeksi

Kati Mikkola
Uutuuksien pyhyys ja pahuus

Saara Tuomaala
Kuuliaiseksi ja ahkeraksi
Lastenkasvatus agraarikulttuurissa

Irma-Riitta Järvinen
”Hän Jumalan sanan jätti moah”
Karjalaisten legendojen etiikkaa

Eija Stark
Oma apu paras apu
Katsaus maalaisköyhälistön moraalitalouteen

Laura Stark
Taikuus ja kristinusko. Suomalaisen maalaisyhteisön kaksi moraalijärjestelmää 1800-luvulla

Touko Issakainen
Vahingoittava kehuminen, korjaava loukkaaminen

Outi Lauhakangas
Kansanviisautta vai viisautta kansalle?

Teuvo Laitila
Talvisodan henki

Seppo Vehkamäki, Riku Rinnekangas ja Veikko Anttonen
Metsien talouskäytön hyvä ja paha

Teppo Korhonen
Metsästyksen etiikasta

Senni Timonen ja Pekka Laaksonen
Ihmisen ja eläimen liian läheisistä suhteista

Pirkko Muikku-Werner ja Sinikka Vakimo
Ilkeilyn etiikkaa

Annamari Iranto
”Pienet varkaat on linnassa, suuret varkaat vapaina kulkee”
Kansan käsityksiä lainkäytön oikeudenmukaisuudesta

Annukka Vainio
Oululaisnuorten käsityksiä moraalista ja tapasäännöistä

Kirjoittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2004