Vuosikirja 2004

Kenttäkysymyksiä

Kalevalaseuran vuosikirja 83.

Toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela.
SKS, Helsinki 2004.

Kannen kuva: Ilmari Kianto, Jyskyjärvi 1918, Kalevalaseura.
Kannen suunnittelu: Khora/ Jari Koski

Miten tutkijan ja haastateltavan välille syntyy aito keskustelu? Miten tutkija ohjaa haastateltavan kerrontaa ja vaikuttaa hänen mielikuviinsa? Miksi tutkijoiden kokemukset ja käsitykset samoiltakin kentiltä vaihtelevat? Teoksessa liikutaan eri tahoilla Karjalaa, Inkerissä, Espanjassa, Bangladeshissa ja Vietnamissa, metsäsuomalaisten ja jokisaamelaisten asutusalueilla, vanhojen kotiseutukuvausten, paikannimien ja kenttäpäiväkirjojen parissa. Kulttuurintutkijan kenttä rakentuu kysymysten ja vastausten välisestä suhteesta: miten kysymykset luovat kenttää, miten vastauksia on tulkittu ja miten kenttätöiden tulokset syntyvät.

Nykytutkijoiden rinnalla teoksessa esiintyvät myös vanhemmat tutkijat: Helmi Helminen, Astrid Reponen ja Maija Juvas, Väinö Kaukonen ja Sulo Haltsonen, Johannes Öhquist ja Akseli Gallen-Kallela sekä sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim. Mukana on myös tuntematon käsikirjoittaja 1800-luvun alusta Inkerin Tuutarin pitäjästä sekä rajakarjalaisia parannustapoja tallentanut Lyyli Home. Kysymysten esittäjiä ja vastausten etsijöitä kaikki. Teos jatkaa edellisessä vuosikirjassa Tutkijat kentällä käsiteltyjä kysymyksiä kenttätöistä.

Sisällys

Saatteeksi

Seppo Knuuttila
Kenttätöitä ja -tuomioita

Jyrki Pöysä
Historian etnografiaa Vienassa

Irma-Riitta Järvinen
Kylä ja erämaa
Helmi Helmisen perinteentallennusmatkat Itä-Karjalaan 1941–1944

Väinö Kaukonen
Tutkimusmatka Vienan Karjalaan 1942

Eeva Maria Närhi
Mannerheim ja Itä-Karjalan paikannimet

Marja-Liisa Keinänen
Metsäsuomalaisen kulttuurin renessanssi ja suomalaiset tutkijat

Matti Kamppinen
Tulkinta uskontoetnografiassa

Pasi Enges
Unet muuttuvat todeksi
Tutkijoiden toiveet ja kertojan taidot

Touko Issakainen
Taikojen salaamisen mieli

Ulla Piela
Lyyli Home rajakarjalaisen muistitiedon tallentajana

Lyyli Home
Sairauksien kansanomaisia parantamistapoja Raja-Karjalassa

Arno Survo
Kertomus Tuutarista sekä yleisestikin koko Inkeristä
Kentän auktoriteetin ongelma

Sulo Haltsonen
Vanha Tuutari
Tuntemattoman tekijän käsikirjoitus 19. vuosisadan alusta

Markku Nieminen
Vienasta Vietnamiin

Lauri Harvilahti
Kentällä Bengalissa
Bangladeshin mystikkojen folkloresta

Antti Karisto
Kenttäkokemuksia Costa del Solilta

Teppo Jokinen
”Käsittää ja ymmärtää taidetta”
Johannes Öhquistin ja Akseli Gallen-Kallelan välisestä kirjeenvaihdosta

Kirjoittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2003