Vuosikirja 1991

Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä

Kalevalaseuran vuosikirja 71.

Toim. Pekka Laaksonen ja Sirkka-Liisa Mettomäki.
SKS, Helsinki 1991.

Kannen suunnittelu: Osmo Omenamäki

Vuosikirjan laajimpia teemoja ovat muun muassa alkoholijuomien synty kansanperinteen mukaan, seksuaaliarvoitukset, karhuun liittyvät uskomukset ja sen metsästykseen liittyvät rituaalit, karjalaisten identiteetti ja Lönnrotin musikaalisuus.

Sisällys

Satu Apo
Olut, viina ja myyttinen fantasia
Alkoholijuomien synty suomalaisen kansanperinteen mukaan

Keith Bosley
Shi Jing ja Kanteletar: pieni reunahuomautus

Annikki Kaivola-Bregenhoj
Seksuaaliarvoitukset – kansanomaista erotiikkaa

Eino Kiuru
Kojosen pojan kosinta ja venäläinen bylina Ivan Godinovits

Pekka Laaksonen
Könnin sepistä sotamies Honkajokeen
Suomalaisia ikiliikkujan keksijöitä

Heikki Laitinen
Elias Lönnrot ja musiikki

Nina Lavonen
Kiestingin seudun kansanperinteestä

Katja Pentikäinen
Raja Karjalan pakolaisten elämässä

Tiina Pirttimäki
Etninen raja – elinkeinoraja – avioliittoraja

Matti Pöllä
Vienan Karjala perinnekulttuurialueena

Tarja Raninen
Karjalainen evakkotie
Siirtokarjalaisten sopeutuminen Keski-Suomeen

Jukka Saarinen
Miihkali Perttusen Päivölän virsi

Matti Sarmela
Karhu ihmisen ympäristössä

Aleksandra Stepanova
Tunkuan karjalaisten kansanrunous

Ilmari Vesterinen
Matkamuistotaiteen piirteitä

Sakari Vuoristo
Saksalaisia ”äänteidenottajia” Kyminlinnassa syksyllä 1923

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 1990