Vuosikirja 1984

Lönnrotin aika

Kalevalaseuran vuosikirja 64.

Toim. Pekka Laaksonen.
SKS, Helsinki, 1984.

Kannen kuva: Puupiirros H-X-A. Museovirasto.
Kannen suunnittelu: Oili Korpisalo

Tässä kirjassa kerrotaan Elias Lönnrotista. Nimekäs joukko tutkijoita puntaroi suurmiehemme elämäntyötä ja sen tuloksia, hänen persoonallisuuttaan, aikalaisiaan ja muistoaan. Kirja sisältää myös puutteellisesti tunnettua tai aiemmin julkaisematonta, jännittävää dokumenttiaineistoa Lönnrotista. Kalevalan juhlavuonna näitä tietoja tarvitsevat kaikki kansallisen kulttuurimme lähtökohdista kiinnostuneet. Nyt on Lönnrotin aika.

Sisällys

Elias Lönnrot 1802–1884

Väinö Kaukonen
Suuri elämäntyö

Lauri Honko
Lönnrot: Homeros vai Vergilius?

Annamari Sarajas
Snellman ja Kalevala

Hannes Sihvo
Serbialaista ja suomalaista – Runeberg ja Lönnrot kansanrunon maailmassa

Matti Kuusi
Viisikerroksinen Kalevala

Vladimir Propp
Kalevala kansanrunouden valossa

Kaija Heikkinen
Lönnrotin venäläisiä aikalaisia Karjalassa

Reijo Wilenius
Lönnrot ja uskonto 1830-luvulla

Hannes Sihvo
Virsiseppä Lönnrot

Irma Sorvali
Elias Lönnrot – kaksikielinen kirjailija

Kaarina Sala
Lönnrotin kirjeitä vuosilta 1831–1835

Pekka Laaksonen
Jakov Grot ja Elias Lönnrot 1840–1848

Martti Haavio
Lönnrotin persoonallisuus

Aarne Anttila
Lönnrot Sammatissa 1861–1883

Kaarlo Wanamo
Muistoja Lönnrotista

Reino Silvanto
Lönnrotin käsityöaskartelusta

Elias Lönnrot
Suomalaisten maagisista parannuskeinoista

Rauni Puranen
Kalevalan käännökset

Elias Lönnrotin kirjallinen tuotanto

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomukset 1979–1983