Vuosikirja 2002

Lönnrotin hengessä 2002

Kalevalaseuran vuosikirja 81.

Toim. Pekka Laaksonen ja Ulla Piela.
SKS, Helsinki 2002.

Kannen kuva: Helsingin yliopisto, Matti Ruotsalainen 1989.
Kannen suunnittelu: Khora/ Jari Koski

Ihmisenä Elias Lönnrot askarrutti aikalaisiaan ja askarruttaa vielä meitäkin. Vaikka hänestä on kirjoitettu ehkä enemmän kuin muista 1800-luvun merkkimiehistä, ei tuloksena ole saatu mitään lopullista jäsentynyttä kuvaa. Elias Lönnrot tuntuu piiloutuvan yleisesti luodun kansallisen pyhimyslegendan taakse, joka paitsi näyttää jotain, myös estää näkemästä. Olematta viekasteleva tai epärehellinen legenda tarjoilee stereotyyppisiä käsityksiä Elias Lönnrotista pyrkimättä koko ihmisen historiaan. (Lauri Honko, 2002)

Elias Lönnrotin syntymän 200-vuotisjuhlavuosi herätti monia hänen persoonaansa ja elämäntyöhönsä liittyviä kysymyksiä. Mikä hän oli miehiään? Mitä hän ajatteli suomalaisista ja suomalaisuudesta, mitä menneisyydestä ja tulevaisuudestamme autonomian ajan Suomessa? Mikä Kalevala oikein on? Tässä vuosikirjassa parhaat asiantuntijat pohtivat tämän hetken näkökulmista Lönnrot-legendan runsasta sisältöä.

Sisällys

Saatteeksi

KANSAN ASIALLA

Pertti Karkama
Oppinut mies kansan asialla
Elias Lönnrot ja aatteet

Pertti Anttonen
Kalevala-eepos ja kansanrunouden kansallistaminen

Eino Karhu
Vaatimaton Elias Lönnrot

Anna-Leena Siikala
Elias Lönnrot etnografina

Jouni Hyvönen
Kansanusko, mytologia ja Lönnrot

Satu Apo
Kertojan ääni Kalevalassa

Kaisa Häkkinen
Elias Lönnrot kielimiehenä

Michael Branch
Kalevala anglosaksisissa kulttuureissa

TERVEYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ

Risto Pelkonen
Lääketieteen juurilla

Lauri Honko
Elias Lönnrot medikaaliantropologina

Kauko Kouvalainen
Elias Lönnrotin lääketieteellinen perintö

Ervo Vesterinen
Suomalaisen talonpojan Koti-Lääkäri

Hindrik Strandberg
Frans Johan Rabben käsikirjoitus Suomen lääkintölaitoksen historiasta

LAULUN MAILLA

Michael Branch
A.J. Sjögren Karjalan laulumailla

Raija Majamaa
Hengen rientomiehet

Lotte Tarkka
Raja rauhatta elääpi
Martiska Karjalaisen mierontie

Tarja Kupiainen
Kalevalan Kullervo sankarina

Heikki Laitinen
Jo lähti pois pakenemaan
Elias Lönnrot ja koronpolun kohtalo

Timo Leisiö
Laula, laula, kieli kurja
Muuan Lönnrotin nuotintama vienalaissävelmä

Matti Rossi
Suomalaisen runomitan tekemisestä

UUSILLA RETKILLÄ

Markku Nieminen
Lönnrotin poluilla

Heikki Rytkölä
Piismalahden mummo

Helena Lonkila
Jokaiselta kylältä langan pätkä – alastomalle paita

AJATUSTEN VAIHTOA

Pekka Laaksonen
Väinö Kaukosen Kalevala-opissa kesällä 1980

Väinö Kaukonen
Ajatuksia Kalevalan opetuksesta peruskoulussa

Pekka Laaksonen
Keskustelu Lauri Hongon kanssa 1992

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 2001