Vuosikirja 1996

Olkaamme siis suomalaisia

Kalevalaseuran vuosikirja 75–76.

Toim. Pekka Laaksonen ja Sirkka-Liisa Mettomäki.
SKS, Helsinki 1996.

Kannen suunnittelu: Mika Launis

Vuosikirjassa julkaistaan Suomen Kotiseutuliiton maaliskuussa 1995 järjestämän seminaarin Olkaamme siis suomalaisia esitelmät. Toinen puoli teoksen artikkeleista on syntynyt Helsingin yliopistossa toukokuussa 1995 pidetyn Suomalainen mentaliteetti -symposiumin esitelmistä.

Sisällys

Saatteeksi

MENNYT MEISSÄ

Pertti Karkama
Kansallisen kulttuurin snellmanilaisista juurista

Matti Sarmela
Suomalainen eurooppalainen

Heikki Ylikangas
Metsä suomalaisen mentaliteetin kasvualustana

Heikki Kirkinen
Maakunnat läntisen Euroopan kehityksessä

Leea Virtanen
Savolaisten luonnonväärät leuat

MUUTOKSEN KUVAT

Hannu Salmi
Elokuva, mentaliteetti ja suomalaisuus

Jyrki Nummi
Väinö Linnan suuri teema: kansa vai kansakunta

Kari Immonen
Mentaliteetit ja moderni

Laura Kolbe
Murroksen ja modernismin myyttinen ja juhliva 60-luku

VAIHTUVAT TULKINNAT

Anna-Leena Siikala
Suomalaisuuden tulkintoja

Ulla Piela
Kansallisen kulttuurin juhlavuoden arviointia

Seppo Knuuttila
Yhtenäiskulttuuri kansallisena kertomuksena

Satu Apo
Agraarinen suomalaisuus – rasite vai resurssi?

Juha Siltala
Tunteidenkäsittelyn solmukohtia Suomen historiassa

SUOMALAINEN MINÄ

Jorma Anttila
Onko suomalaisuudessa samastumiskohteena mitään erityistä?

Antti Eskola
Suomalaisuuden logiikoista

Liisa Keltikangas-Järvinen
Suomalainen kansanluonne

Klaus Mäkelä
Itsen esittäminen Suomessa

Ilkka Niiniluoto
Suomalaisuuden narratiivinen minä

Jari Ehrnrooth
Suomalainen itsetutkiskelu

Jasmi-Maaria Junkkari
Nuoret, kansallinen ja kansainvälinen kulttuuri

PUHEITA JA ESITELMIÄ

Juhani E. Railo
Elias Lönnrot lääkärinä

Eero Saarenheimo
Lönnrotin dromomania

Raija Majamaa
Elias Lönnrot ja ympäristö

Aino Räty-Hämäläinen
Matjoi Plattonen, taitaja ja taiteilija

Ritva Wäre
Eliel Saarinen ja suomalainen arkkitehtuuri

Toimintakertomus 1993

Toimintakertomus 1994

Kirjoittajat