Vuosikirja 2012

Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia.

Kalevalaseuran vuosikirja 91.

Toim. Veli-Pekka Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman.
SKS, Helsinki, 2012.

Kannen kuva: Kalle Lampela, yksityiskohta teoksesta HC matkamuistoja, 2004. Aineen taidemuseo.
Kannen suunnittelu: Markus Itkonen

Millaisia merkityksiä saamelaisten pyhille paikoille nykyään annetaan? Miten saamelaisnaisten maailmankuva on muuttunut? Millaisista tekijöistä rakentuu saamelaisten ymmärrys omasta kulttuuriympäristöstään? Kuinka saamelaiskulttuuri ja saamelaisten menneisyys esitetään museoissa, näyttelyissä, musiikissa, kirjallisuudessa, valokuvissa ja populaarikulttuurissa?

Kirjassa kartoitetaan saamentutkimuksen nykytilaa tuoreista näkökulmista, joita tarjoavat pääosin uuden sukupolven tutkijat. He rikkovat ulkopuolisten stereotypioita saamelaisista mutta suhtautuvat uteliaan kriittisesti myös niihin puhetapoihin, joilla saamelaiset rakentavat omaa saamelaisuuttaan. Eri alojen tutkijoita yhdistää kysymys: miten saamelaiset määrittelevät itsensä ja miten muut sen tekevät?

Sisällys

Veli-Pekka Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman
Haastava Saamenmaa

ARKI, ASEMA JA PAIKALLISUUS

Veli-Pekka Lehtola ja Anni-Siiri Länsman
Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut saamelaisuus

Taarna Valtonen
Saamelaiset paikannimet kulttuurin ja kontaktien kuvastajina

Anna-Liisa Väyrynen
Hukutetun kodin muistot
Lokan allasevakkojen kuvat ja esineet

Ritva Kylli
Saamelaisnaisten uskonnon jäljillä

Tiina Äikäs
Tupakoivat, laulavat ja liikkuvat kivet
Kommunikointia seitojen kanssa

SANAT JA SÄVELET

Thomas A. DuBois
Johan Turin Duoddaris

Leena Valkeapää
Tuuli Nils-Aslak Valkeapään runojen maisemassa

Kari Sallamaa
Nils Aslak Valkeapää ja saamen kansan eepos

Marko Jouste
Luohti, livđe ja leudd
Suomen saamelaisten omistettujen laulujen historialliset perinteet

Jorma Lehtola
Kun poromies Aikio oopperan säveltämistä avusti
Saamelaisia heijastuksia suomalaisessa musiikissa

VALVOTUT TEOT JA TAIDOT

Nika Potinkara
Saamelainen etnisyys museonäyttelyissä

Marjut Anttonen
Norjan saamelaisten hyvityskorvaukset menetetystä koulunkäynnistä

Pigga Keskitalo, Kaarina Määttä ja Satu Uusiautti
Saamelaisopetuksen tutkimus etnografian näkökulmasta

Sigga-Marja Magga
Saamelainen käsityö duodji kansallisen identiteetin rakentajana

HAASTEITA

Vesa Puuronen
Huomioita saamelaisiin kohdistuvasta rasismista

Jukka Nyyssönen
Väinö Tanner, saamentutkimus ja uudelleen herännyt kansainvälinen kritiikki

Tero Mustonen
Kohti saamelaistutkimuksen uutta tulkintakehystä

MATKAKERTOMUS

Arja Ahlqvist
Kenttätöissä Keski-Venäjällä – Kljaźma-joen tulvamailla

Kirjoittajat ja toimittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2011