Vuosikirja 2011

Taide, tiede, tulkinta. Kirjoituksia A. O. Väisäsestä

Kalevalaseuran vuosikirja 90.

Toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Risto Blomster.
SKS, Helsinki 2011.

Kannen kuva: A. O. Väisänen, Museovirasto.
Kannen suunnittelu: Markus Itkonen

Taiteen ja tieteen väliset rajat voivat olla sekä jyrkkiä että sumeita. Näillä vaikeakulkuisilla rajaseuduilla vaelsi Armas Otto Väisänen (1890–1969), joka oli lukuisten toimiensa ohella myös kansanmusiikin tallennuksen ja tutkimuksen uranuurtaja. Teoksessa valaistaan Väisäsen mittavaa elämäntyötä, hänen suhdettaan tieteeseen ja taiteeseen, hänen persoonallisuuttaan ja jälkivaikutustaan. Kirjaan sisältyy myös runsaasti Väisäsen valokuvia sekä luettelo hänen äänittämistään fono- ja parlogrammeista, jotka on tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon. Väisäsen elämäntyön lisäksi kirjassa tarkastellaan tieteen ja taiteen vuorovaikutusta nykytutkijoiden ja -taiteilijoiden työn innoittajana.

Sisällys

Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Risto Blomster
Mitä ahjosta ajaikse?

HYVÄSTÄ MIEHESTÄ MONEKSI

Heikki Laitinen
A. O. Väisäsen elämäntyö

Kaari Raivio
Isäni A. O. Väisäsen päiväkirjan kertomaa sekä perhe-elämää Mainiemessä

Kristiina Kalleinen
A. O. Väisänen ja Kalevalaseura

MATKAMIES

Heikki Laitinen
Soomõ seto – Suomen setu
A. O. Väisänen Setumaalla 1912–1923

A. O. Väisänen
Sotaanlähtö
Muistelma Mordvan matkalta kesällä 1914

Kati Kallio
A. O. Väisänen Kullervon mailla 1914

Maari Kallberg
A. O. Väisänen Vienan Karjalassa 1915

Heikki Laitinen
A. O. Väisänen Vepsänmaalla 1916

Senni Timonen
A. O. Väisäsen tutkimusmatkat Raja-Karjalaan 1916–1917

Marko Jouste
”Maailman pienin kansa musiikissa rikkain”
A. O. Väisänen saamelaisten musiikkiperinteiden kerääjänä ja tutkijana 1926–1951

A. O. Väisänen
Kolttakönkään lohia kokemassa

MUSIIKKIMIES

Heikki Laitinen
A. O. Väisänen tutkijana

A. O. Väisänen
Itkuvirsi karjalaisten kohtalosta

Risto Blomster
”Nuotitsemistyön on suorittanut ylioppilas A. O. Väisänen”
E. N. Setälän Liivinrannan tutkimusmatkan kansansävelmien nuotinnokset

Risto Blomster
Luettelo A. O. Väisäsen äänittämistä vahalieriöistä Kansanrunousarkistossa

KUN TAIDE JA TIEDE KOHTAAVAT

Helmi Järviluoma-Mäkelä
Nauttia, kuulostella – äänimaisematutkimus tieteen ja taiteen syväväylällä

Pekka Jalkanen
Tutkiva säveltäjä
Tutkimus sävellystyöni inspiroijana

Yrjö Sepänmaa
Fiktion maailma tietämisen ja tuntemisen kohteena

Kirjoittajat ja toimittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2010