Vuosikirja 2020

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista maailmoista

Kalevalaseuran vuosikirja 99.

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista maailmoista
Kalevalaseuran vuosikirja 99.
Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi.

Tuolla puolen, siellä jossakin luotaa mielikuvituksen, toiveiden ja pelkojen todellisuuksiin, joita on kuvattu runsaasti niin suullisessa perinteessä, populaarikulttuurissa, mediassa, kirjallisuudessa kuin muissa taiteissa. Kalevalaseuran 99. vuosikirjassa tarkastellaan, miten tuolle puolen kuviteltuja todellisuuksia on kuvattu kalevalamittaisissa runoissa, myyteissä, taikamerkeissä, kuolemanjälkeiseen liittyvissä mielikuvissa ja esimerkiksi salaliittoteorioissa. Kirjoittajat osoittavat myös, minkälainen tuo puoli on Kalevalassa, Aleksis Kiven lyriikassa ja uudessa suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, ja kuinka sinne pääsee. Lisäksi artikkeleissa tutkitaan, minkälaisia merkkejä, jälkiä, lupauksia ja uhkauksia tuo puoli – miten se sitten käsitteellistetäänkin – on jättänyt reaalimaailmaan ja meihin.

Sisällys

Ulla Piela
Miten maailmat kuvitellaan?

I Mytologisoitu maailma

Frog
Tuonpuoleistaminen. Paikkoja ja tilojen toiseuttaminen mytologisoimalla

Lotte Tarkka
”Se oli neät moailman alku”. Kosmogoninen mielikuvitus kalevalamittaisessa runossa

Toni Saarinen
Salaliittomyytin synkkä maailma. Pinnan ja syvätason vuorovaikutuksesta

Arja Ahlqvist
Läpikiven kautta tuonpuoleiseen

Kaarina Koski
Kuolemanjälkeisen mielikuvat 2000-luvun Suomessa

II Todellisuuden ylityksiä Kalevalassa ja muussa kirjallisuudessa

Merja Leppälahti
Kalevala sekundaarimaailmana 

Elli-Mari Ahola
Kansalliseepos fantasian ja arkimaailman välillä. Kalevala-muunnelmien maailmat 2000-luvulla

Mikko Turunen
Onnen maisemia ja hurmosnäkyjä. Todellisuuden ylitykset Aleksis Kiven lyriikassa

Heikki Sirviö
Impivaara vapauden ja vastarinnan kuvitteellisena tilana

Tiina Mahlamäki
Laura Lindstedtin Oneiron. Fantasia kuolemanjälkeisistä sekunneista Emanuel Swedenborgin tuonpuoleisuuden tulkintana

Minttu Ollikainen
Unet, kuolema ja reaalifantasian rajat JP Koskisen Kuinka sydän pysäytetään ja Pasi Ilmari Jääskeläisen Sielut kulkevat sateessa -teoksissa

III Merkkejä, muistoja ja lupauksia toisesta todellisuudesta

Tiina Seppä
Metsän toimijuus kalevalamittaisissa runoissa

Riitta Raatikainen
Vaiteliaan vulvan äärellä. Varausmerkit 1700- ja 1800-lukujen savolaisissa hirsirakennuksissa

Kirsi Laurén
Muisto rajan tuolta puolen. Esineet ja kertomukset identiteetin ilmentäjinä

Kirjoittajat

Kalevalaseuran toimintakertomus 2019